Logo Ans - Przejdź do Strony Głównej
ANS - Agencja iNfo SalezjańskaIT EN ES FR PT PL Wersja Standard || Tylko Tekst

Drukuj bieżącą stronę Drukuj   
:. WIADOMOŚCI

29/2/2012 - Włochy - PE: Kultywując “inteligencję w rękach” młodzieży
Zdjęcie artykułu -WłOCHY – PE: KULTYWUJąC “INTELIGENCJę W RęKACH” MłODZIEżY

(ANS – Rzym) – Prawie 70% młodych, którzy ukończyli salezjańskie Ośrodki Kształcenia Zawodowego (CFP, po upływie roku od uzyskania kwalifikacji albo znajduje pracę, albo kontynuuje naukę w celu otrzymania dyplomu. Jest to pocieszający wskaźnik w czasie, gdy we Włoszech kryzys i brak miejsc pracy dotykają przede wszystkim młodzież; daje to wyobrażenie o żywotności salezjańskiego kształcenia. 

A dokładniej, według danych, jakie dostarczyło ostatnio badanie przeprowadzone przez Instytut Socjologii UPS, z 2609 byłych wychowanków salezjańskich CFP z roku 2010, po roku od zakończenia szkoły, 34,5% z nich znalazło pracę, a prawie tyle samo zdecydowało się na dalszą naukę. 

Obecnie około 25 000 młodych uczęszcza do salezjańskich ośrodków kształcenia zawodowego – przeważnie trzyletnich – wypełniając obowiązek nauki; podań byłoby znacznie więcej, gdyby instytuty nie były zmuszone do ograniczenia miejsc z powodów ekonomicznych.

Mocnym punktem salezjańskiego kształcenia zawodowego, uznanym także przez obeserwatorów zewnętrznych i różne podmioty ze świata pracy, jest kontakt z przedsiębiorstwami: w tym czasie zawarto porozumienia ze znaczącymi przedsiębiorstwami na poziomie krajowym (Fiat, Schneider, Siemens, Bosch…) dzięki ściślejszej współpracy z „Centro Nazionale Opere Salesiane-Formazione Aggiornamento Professionale” (CNOS-FAP). To wszystko domaga się stałego rozwoju technologicznego i możliwości zaproponowania wartościowych praktyk młodzieży w okresie kształcenia.
 
We współpracy z różnymi partnerami każdego roku odpowiedzialni za kształcenie zawodowe organizują Krajowe Konkursy dla uczniów trzeciego roku. W zeszłym roku, dla uczczenia 150 lat zjednoczenia Włoch, wszystkie konkursy odbyły się w Turynie. W tym roku będzie to mieć miejsce w różnych miastach: Katania, Rzym, Turyn, Genua, San Donà, Este… W sumie 200 ludzi młodych konkuruje ze sobą w przygotowaniu „arcydzieł” – jak to zaznacza konkurs – w różnych sektorach: elektryka, grafika, hotelarstwo, mechanika samochodowa, informatyka, stolarka, a także – językowo-kulturowym i matematyczno-naukowym.

Będzie to okazja, aby wszystkim uczniom kształcącym się zawodowo, którzy często mają negatywne doświadczenia, gdy chodzi o kierunki szkolne, przeważnie logiczno-abstrakcyjne, ukazać, że istnieje jeszcze pewna “inteligencja w rękach”, czego oni są autorytatywnymi świadkami.

W czasie gdy Zgromadzenie angażuje się w poznanie i pogłębienie osoby Ks. Bosko w perspektywie obchodów dwustulecia obchodów jego urodzin, nie może rzecz jasna umknąć rozdział dotyczący rozległego zaangażowania tego wielkiego wychowawcy na polu pracy i kształcenia zawodowego chłopców. Gdy chodzi o materiały historyczno-krytyczne w tym względzie, te są dostępne w artykułach Josè Manuela Prellezo – ostanio mianowanego Dyrektora Salezjańskiego Instytutu Historycznego – opublikowanych na łamach czasopisma “Rassegna CNOS” w trzech numerach 2009 r.

Opublikowano 29/02/2012

comunica ANS news


Ostatnie Wiadomości
14/3/2016 - Dom Generalny – Spotkanie magistrów nowicjatów
14/3/2016 - Brazylia – “Edukomunikacja” otwiera nowe horyzonty dla młodzieży
14/3/2016 - Indie – Inicjatywy ekologiczne wśród młodzieży
14/3/2016 - Filipiny – Przełożony Generalny w “Don Bosco Boys Home”
11/3/2016 - Dom Generalny – Bliscy ks. Uzhunnalilowi, wywiady księdza Ceredy


Wiadomości z ostatniego tygodnia
Wiadomości z ostatniego miesiąca