Logo Ans - Przejdź do Strony Głównej
ANS - Agencja iNfo SalezjańskaIT EN ES FR PT PL Wersja Standard || Tylko Tekst

Drukuj bieżącą stronę Drukuj   
:. WIADOMOŚCI

5/12/2011 - Hiszpania - Przemyśleć na nowo Duszpasterstwo Młodzieży
Zdjęcie artykułu -HISZPANIA – PRZEMYśLEć NA NOWO DUSZPASTERSTWO MłODZIEżY

(ANS – Madryt) – W sobotę, 3 grudnia, w Madrycie, w obecności ks. Fabio Attarda, Radcy ds. Duszpasterstwa Młodzieży, i ks. Miguela Angela García, z tego samego Dykasterium, odbyło się spotkanie 6 Delegatów ds. Duszpasterstwa Młodzieży Hiszpanii i członków Krajowego Centrum Salezjańskiego Duszpasterstwa Młodzieżowego.

W czasie spotkania zabierający głos mówili o procesie ponownego przemyślenia Salezjańskiego Duszpasterstwa Młodzieżowego w obecnej sytuacji Europy, które przedstawia raczej złożoną panoramę, domagając się szczególnej uwagi w odczytywaniu znaków czasu i dawaniu, w skuteczny sposób, odpowiedzi na nie poprzez odpowiednie propozycje związane z Ewangelizacją. Jak zauważono, stałe wejrzenie musi być kierowane na rzeczywistość, która angażuje świeckich i salezjanów każdej ze Wspólnot Wychowawczo-Duszpasterskich (CEP).

Delegaci byli świadomi wyzwań, przeszkód i możliwości łączących się z obecnym stanem Duszpasterstwa, a jednocześnie starali się spojrzeć, w realistyczny i pełen nadziei sposób, na proces konsolidacji i strukturyzacji Duszpasterstwa w Hiszpanii. Jak stwierdzono, spotkania animacji i wspólnej refleksji są znaczące, ponieważ umożliwiają dzielenie się doświadczeniem w zakresie realizowanych procesów i punktami widzenia odnośnie do aktualnej sytuacji duszpasterstwa młodzieży.

Dykasterium przedstawiło swoją metodologię pracy jako ekipy i proces animacji w różnych regionach.

Ks. Attard pogratulował delegatom i ekipie Krajowego Centrum ich zaangażowania na rzecz realizacji nowych procesów wychowania do wiary i formacyjnych, które pomagają wyjść do młodzieży z bogatą propozycją duszpasterską na terenie salezjańskiej Hiszpanii. Rada ds. Duszpasterstwa Młodzieży ponownie podziękowała i wyraziła swoje słowa uznania za sprawną organizację wydarzeń związanych ze spotkaniem Salezjańskiego Ruchu Młodzieżowego w ramach Światowych Dni Młodzieży w Madrycie.

Opublikowano 05/12/2011

comunica ANS news


Ostatnie Wiadomości
14/3/2016 - Dom Generalny – Spotkanie magistrów nowicjatów
14/3/2016 - Brazylia – “Edukomunikacja” otwiera nowe horyzonty dla młodzieży
14/3/2016 - Indie – Inicjatywy ekologiczne wśród młodzieży
14/3/2016 - Filipiny – Przełożony Generalny w “Don Bosco Boys Home”
11/3/2016 - Dom Generalny – Bliscy ks. Uzhunnalilowi, wywiady księdza Ceredy


Wiadomości z ostatniego tygodnia
Wiadomości z ostatniego miesiąca