Logo Ans - Przejdź do Strony Głównej
ANS - Agencja iNfo SalezjańskaIT EN ES FR PT PL Wersja Standard || Tylko Tekst

Drukuj bieżącą stronę Drukuj   
:. WIADOMOŚCI

18/7/2011 - Dom Generalny - Salezjanie w Europie: wakacje… w wolontariacie
Zdjęcie artykułu -DOM GENERALNY – SALEZJANIE W EUROPIE: WAKACJE… W WOLONTARIACIE
(ANS – Rzym) – Począwszy od dnia dzisiejszego Agencja iNfo Salezjańska (ANS) zaczyna publikację cyklu krótkich artykułów na temat pracy, jaką Salezjanie Europy wykonują w czasie lata, angażując się w okresie wakacji szkolnych. Młodzi są zachęcani do zamiany czasu wolnego na czas służby, poznania i wzrostu. Pierwszy etap jest poświęcony praktykom wolontariatu, jakie proponują salezjańskie Włochy.

W czasie lata Salezjańska Animacja Misyjna Włoch, we współpracy z Międzynarodowym Wolontariatem na rzecz Rozwoju (VIS), koordynuje różne akcje letniego wolontariatu w ubogich krajach, co z biegem lat stało się coraz bardziej znaczącą praktyką. W tym roku 268 osób jest zaangażowanych w różne inicjatywy Inspektorii Salezjanów i Córek Maryi Wspomożycielki z Włoch.

Ta praktyka formacyjna w krajach ubogich trwa około miesiąca i jest przeżywana w grupie na jednej z misyjnych placówek obu zgromadzeń, w ścisłym kontakcie z misjonarzami i lokalną społecznością.

Młodym pomaga się w ich rozwoju ludzkim i chrześcijańskim oraz poznaniu innych kultur. Praktyka ta pozwala, z bliska, zrozumieć przyczyny ubóstwa i braku rozwoju niektórych środowisk oraz pobudza do poszukiwania ewentualnych rozwiązań w ramach różnych projektów rozwoju. Wielu młodym pomaga ona dojrzeć ukierunkowaniu powołaniowemu, co prowadzi do wyborów życiowych naznaczonych zaangażowaniem i solidarnością. Po powrocie, prawie zawsze, młodzi angażują się w akcje uwrażliwiające na sytuację w ubogich krajach i działają na rzecz przemian społecznych i politycznych.

Typowy dzień pracy wolontariuszy letnich obejmuje momenty duchowości – modlitwę i celebrację Eucharystii – oraz zajęcia animacyjne z dziećmi i młodzieżą, spotkania z odpowiedzialnymi za lokalne życie społeczne oraz współpracę w ramach różnych specyficznych projektów (pomoc dzieciom ulicy, alfabetyzacja, szkolenia techniczno-zawodowe, wychowanie do praw człowieka...). Poprzez ten program i dzięki trosce, jaką miejscowi misjonarze otaczają letnich wolontariuszy, unika się dominacji samego tylko działania i efektywności.

Letnia praktyka wolontariatu misyjnego jest poprzedzona długim i poważnym przygotowaniem formacyjnym, które każda Inspektoria realizuje na swój sposób. Młodzi wolontariusze z Włoch w okresie od końca lipca do pierwszych tygodni sierpnia udają się przeważnie do Afryki, Europy Wschodniej i Ameryki Południowej.

I tak, dla przykładu, 30 ludzi młodych pomiędzy 17 a 25 rokiem życia z Inspektorii Lombardzko-Emiliańskiej (ILE), wraz z grupą Przyjaciół Sidamo, przeznacza miesiąc (w okresie lipiec-sierpień) na pracę w Etiopii.

Z Inspektorii Okręgu Piemontu i Valle d’Aosta” (ICP), we współpracy z Córkami Maryi Wspomożycielki, 9 ekip misyjnych, składających się z młodych pomiędzy 20 a 28 rokiem życia, przygotowuje się do wyjazdu do: Litwy, Angoli, Brazylii, Ghany, Mołdawii, Sierra Leone, Demokratycznej Republiki Konga, Gabonu i Kamerunu.

Opublikowano 18/07/2011

comunica ANS news


Ostatnie Wiadomości
14/3/2016 - Dom Generalny – Spotkanie magistrów nowicjatów
14/3/2016 - Brazylia – “Edukomunikacja” otwiera nowe horyzonty dla młodzieży
14/3/2016 - Indie – Inicjatywy ekologiczne wśród młodzieży
14/3/2016 - Filipiny – Przełożony Generalny w “Don Bosco Boys Home”
11/3/2016 - Dom Generalny – Bliscy ks. Uzhunnalilowi, wywiady księdza Ceredy


Wiadomości z ostatniego tygodnia
Wiadomości z ostatniego miesiąca