Logo Ans - Przejdź do Strony Głównej
ANS - Agencja iNfo SalezjańskaIT EN ES FR PT PL Wersja Standard || Tylko Tekst

Drukuj bieżącą stronę Drukuj   
:. WIADOMOŚCI

8/2/2016 - Dom Generalny - Międzynarodowy Dzień Modlitwy i Refleksji na temat walki z handlem ludźmi
Zdjęcie artykułu -DOM GENERALNY – MIęDZYNARODOWY DZIEń MODLITWY I REFLEKSJI NA TEMAT WALKI Z HANDLEM LUDźMI

(ANS – Rzym) – W dniu dzisiejszym, 8 lutego, obchodzony jest II Międzynarodowy Dzień Modlitwy i Refleksji na temat walki z handlem ludźmi. Jest to dzień, którego bardzo chciał papież Franciszek, a który po raz pierwszy był obchodzony w 2015 roku. Obchodzi się go w sposób symboliczny w dniu, w którym wspominana jest święta Józefina Bakhita, także ofiara handlu ludźmi. Chce się przezeń bardziej uświadomić to zjawisko i spróbować dostarczyć konkretnych rozwiązań, które by zahamowały tę plagę.  

Handel ludźmi jest jedną z najobrzydliwszych form niewolnictwa XXI wieku i dotyczy całego świata. Według Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP) i Biura Narodów Zjednoczonych ds. walki z narkomanią i przestępczością (UNODC), około 21 milionów osób, często ubogich i przeżywających trudności, pada ofiarą wykorzystania seksualnego, przymusowej pracy, pobrania organów, żebractwa, niewolnictwa domowego, wymuszonego małżeństwa, nielegalnej adopcji, macierzyństwa zastępczego (surogat) i innych form wykorzystania.

Każdego roku około 2,5 miliona osób to ofiary handlu ludźmi i różnych form niewolnictwa; w tym 70% to kobiety i dzieci. Często doznają ogromnych nadużyć i przemocy. Dla przemytników i korzystających z tego procederu handel ludźmi jest jednym z najbardziej dochodowych zajeć: przynosi ogółem 32 miliardy dolarów rocznie; to trzeci “biznes”, który przynosi największy dochód, po handlu narkotykami i bronią.

Niestety, po wielu latach walki i działań na rzecz ofiar, nie odnotowuje się zmniejszenia tego zjawiska, a wprost przeciwnie – obserwuje się stały wzrost i nowe formy wykorzystania. Zachodzi nagląca potrzeba zwiększenia działań, zarówno w zakresie zwalczania, jak i prewencji oraz wprowadzenia programów reintegracji społecznej dla tych, którzy chcą odzyskać godność i wrócić do domu.

Gdy chodzi o salezjanów, w sobotę 6 lutego miały miejsce dwa znaczące wydarzenia w tym względzie: w Ghanie Przełożony Generalny ks. Ángel Fernández Artime spotkał się z nieletnimi ofiarami handlu ludźmi, którzy przebywają w ośrodku “Child Protection Center”, zaś w Rzymie, w dziele “Sacro Cuore” odbyło się czuwanie modlitewne, w czasie którego można było usłyszeć pewne świadectwa, a które zakończyło się pielgrzymką do Drzwi Świętych Miłosierdzia przy ul. Marsala.

Wszystkie materiały, które uwrażliwiają na ten problem, a także mogące pomóc w obchodach tego dnia znajdują się na stronie Migrantes i Slaves no More.

Opublikowano 08/02/2016

comunica ANS news


Ostatnie Wiadomości
14/3/2016 - Dom Generalny – Spotkanie magistrów nowicjatów
14/3/2016 - Brazylia – “Edukomunikacja” otwiera nowe horyzonty dla młodzieży
14/3/2016 - Indie – Inicjatywy ekologiczne wśród młodzieży
14/3/2016 - Filipiny – Przełożony Generalny w “Don Bosco Boys Home”
11/3/2016 - Dom Generalny – Bliscy ks. Uzhunnalilowi, wywiady księdza Ceredy


Wiadomości z ostatniego tygodnia
Wiadomości z ostatniego miesiąca