Logo Ans - Przejdź do Strony Głównej
ANS - Agencja iNfo SalezjańskaIT EN ES FR PT PL Wersja Standard || Tylko Tekst

Drukuj bieżącą stronę Drukuj   
:. WIADOMOŚCI

10/12/2015 - Hiszpania - Wychowanie do większego zaangażowania na rzecz obrony Praw Człowieka
Zdjęcie artykułu -HISZPANIA – WYCHOWANIE DO WIęKSZEGO ZAANGAżOWANIA NA RZECZ OBRONY PRAW CZłOWIEKA

(ANS – Madryt) – Dzisiaj wspomina się dzień, w którym, w 1948 roku, Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych uchwaliło Powszechną Deklarację Praw Człowieka. W 1950 r. wezwano wszystkie kraje i organizacje do obchodzenia 10 grudnia każdego roku Dnia Praw Człowieka. Jednak, chociaż minęło już 67 lat, urzeczywistnienie tych praw jest jeszcze dalekie w przypadku większej części ludzkości świata, zwłaszcza z powodu wojny i ubóstwa. 

W tym roku z dniem tym łączy się ogłoszenie dorocznej kampanii, której celem jest uczczenie 50. rocznicy dwóch międzynarodowych paktów dotyczących praw człowieka: Międzynarodowego Paktu Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych oraz Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych, które zostały przyjęte przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w dniu 16 grudnia 1966 r.

Prawa człowieka stanowią powszechną i nienaruszalną gwarancję ochrony godności osób “bez względu na różnice rasy, koloru, skóry, płci, języka, religii, poglądów politycznych lub innych przekonań, narodowości, pochodzenia społecznego, majątku, urodzenia lub jakiejkolwiek inne różnice” (artykuł 2 Powszechnej Deklaracji).

Wojny, terroryzm, ubóstwo, niesprawiedliwość i brak równości sprawiają, że jeszcze miliony osób pozostaje bez należnej opieki na pięciu kontynentach.

Niestety, pozostaje jeszcze zbyt dużo do zrobienia, aby Powszechna Deklaracja Praw Człowieka – która oznacza postęp dla ludzkości i powszechny ideał, do którego wszystkie narody muszą dążyć – stała się w świecie rzeczywistością. 

Ponad 800 milionów osób cierpi z powodu głodu na świecie; wojna w Syrii trwa już prawie 5 lat; przemoc znaczy Republikę Środkowoafrykańską, Jemen, Sudan Południowy... 57 milionów dzieci nie uczęszcza do szkoły, a miliony osób zmuszone było pozostawić swoje domy z powodu wojny... Stosuje się tortury, dzieci są werbowane do wojska, przeprowadzane są ataki na osoby cywilne... Nierówność między bogatymi i biednym powiększa się. Taki jest świat, z którym mamy do czynienia w tym dniu obchodów 67. Dnia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. 

Opublikowano 10/12/2015

comunica ANS news


Ostatnie Wiadomości
14/3/2016 - Dom Generalny – Spotkanie magistrów nowicjatów
14/3/2016 - Brazylia – “Edukomunikacja” otwiera nowe horyzonty dla młodzieży
14/3/2016 - Indie – Inicjatywy ekologiczne wśród młodzieży
14/3/2016 - Filipiny – Przełożony Generalny w “Don Bosco Boys Home”
11/3/2016 - Dom Generalny – Bliscy ks. Uzhunnalilowi, wywiady księdza Ceredy


Wiadomości z ostatniego tygodnia
Wiadomości z ostatniego miesiąca