Logo Ans - Przejdź do Strony Głównej
ANS - Agencja iNfo SalezjańskaIT EN ES FR PT PL Wersja Standard || Tylko Tekst

Drukuj bieżącą stronę Drukuj   
:. WIADOMOŚCI

19/11/2014 - Niemcy - Salezjańska sieć projektów europejskich odpowiedzią na cierpienie młodzieży
Zdjęcie artykułu -NIEMCY – SALEZJAńSKA SIEć PROJEKTÓW EUROPEJSKICH ODPOWIEDZIą NA CIERPIENIE MłODZIEżY
Zdjecie dostepne w Banku Zdjec

(ANS – Berlin) – Prawie 30 osób, dyrektorów i współpracowników wspólnot salezjańskich z 11 krajów Europy, spotkało się w dniach 12-14 listopada w Berlinie, aby wymienić opinie na temat: “(Nowe) cierpienie młodzieży w Europie – Odpowiedzi salezjańskie?”. Obecny był także ekonom generalny Zgromadzenia pan Jean Paul Muller, salezjanin, który podkreślił: “środowisko życia w Europie musi stać się miejscem, w którym ludzie młodzi będą wysłuchani”.  

Ta konferencja, składająca się na pierwsze spotkanie długoterminowego procesu, który jest do zrealizowania, została zorganizowana przez inspektorię niemiecką, którą kieruje ks. Josef Grünner, a jej celem była ocena możliwości współpracy pomiedzy różnymi środowiskami salezjańskimi w poszczególnych krajach, która pozwoliłaby lepiej połączyć siły i wykorzystać wspólne pomysły i doświadczenia innych środowisk.  

Uczestnicy dzielili się doświadczeniem pracy wśród dzieci i młodzieży z marginesu w Europie. Zostały przedstawione projekty realizowane w Hiszpanii, na Węgrzech, w Irlandii, Belgii, Turcji i Niemczech, jak również – ośrodku salezjańskim w Berlinie, w którym odbywała się ta konferencja, a który zaprezentował swoją działalność.

Jak zaznaczył ekonom generalny, by można było pomyślnie kontynuować w Europie i świecie pracę, jaką podejmujemy jako “obrońcy młodzieży”, salezjanie i ich współpracownicy muszą prowadzić nadal dobre dzieła, jakie już prowadzą, ale muszą zdobywać także “nowe ziemie i próbować współpracy”. Jest to proces, który nie dotyczy już “tylko poszczególnych kwestii w jednej czy drugiej inspektorii, ale fundamentów”. Tylko wtedy, gdy będziemy w stanie “wprowadzić w politykę” środowisko życia młodzieży i “wprowadzić we wspólnotach globalne duszpasterstwo młodzieżowe”, będziemy mogli stać się “środowiskiem europejskiego życia”, miejscem, w którym “ludzie młodzi będą wysłuchani”.

Wspomniano również, jako o możliwościach konkretnej współpracy, poza regularną wymianą idei, o kolektywnych zasadach kwalifikacji i szkolenia współpracowników, opcjach dotyczących wspólnego finansowania i międzynarodowych ruchów młodzieżowych.

Wikariusz niemieckiego ks. inspektora, ks. Franz-Ulrich Otto, który prowadził potem spotkanie, wyraził swoje wielkie zadowolenie z powodu przebiegu spotkania. “Z mojego punktu widzenia najbardziej interesującą rzeczą była różnorodność podejść i projektów. Np. można było zaobserwować, że jedne kontakty duszpasterskie z młodzieżą są realizowane poprzez parafię, inne – na ulicy, w spotkaniu z młodymi pozostającymi bez zajęcia, uchodźcami, dziećmi i młodzieżą z rodzin cygańskich”.

Opublikowano 19/11/2014

comunica ANS news


Ostatnie Wiadomości
14/3/2016 - Dom Generalny – Spotkanie magistrów nowicjatów
14/3/2016 - Brazylia – “Edukomunikacja” otwiera nowe horyzonty dla młodzieży
14/3/2016 - Indie – Inicjatywy ekologiczne wśród młodzieży
14/3/2016 - Filipiny – Przełożony Generalny w “Don Bosco Boys Home”
11/3/2016 - Dom Generalny – Bliscy ks. Uzhunnalilowi, wywiady księdza Ceredy


Wiadomości z ostatniego tygodnia
Wiadomości z ostatniego miesiąca