Logo Ans - Przejdź do Strony Głównej
ANS - Agencja iNfo SalezjańskaIT EN ES FR PT PL Wersja Standard || Tylko Tekst

Drukuj bieżącą stronę Drukuj   
:. WIADOMOŚCI

27/10/2014 - Hiszpania - Edukacja, która kształtuje przyszłość
Zdjęcie artykułu -HISZPANIA – EDUKACJA, KTÓRA KSZTAłTUJE PRZYSZłOść

(ANS – Madryt) – Salezjańska NGO “Jóvenes y Desarrollo” zorganizowała w dniach 17-18 października Kongres na temat “Kształcenie zawodowe i przedsiębiorczość w Agendzie rozwoju po 2015 roku”, w czasie którego zastanawiano się nad edukacją jako siłą napędową zmian społecznych i postępu gospodarczego. Blisko 200 osób zgromadziło się w audytorium “CaixaForum” w Madrycie pod hasłem “Edukacja, która kształtuje przyszłość”.

Brakuje “osób dobrze uformowanych: z umysłem myślącym, serce kochającym i rękoma do pracy” – powiedział ks. Cristóbal López, przełożony inspektorii “Maryi Wspomożycielki” na otwarcie kongresu. Salezjanin stwierdził również, że system prewencyjny Ks. Bosko jest “wielkim narzędziem” do osiągnięcia tego celu. Ze swojej strony, prezes “JyD”, ks. Manuel de Castro, narzekał na to, że “społeczeństwo tak wykształcone i technologiczne jak to obecne nie było w stanie położyć kres ubóstwu: “Tego nie można wybaczyć”.

Koncepcje dotyczące edukacji i rozwoju przeplatały się w czasie całego kongresu. W pierwszej prelekcji Patrick Werquin, specjalista w zakresie kształcenia zawodowego i rynku pracy, opisał aktualną sytuację kształcenia zawodowego na całym świecie. Podczas gdy w krajach rozwijających się brakuje ośrodków kształcenia zawodowego na odpowiednim poziomie, w krajach zachodnich wielką przeszkodą dla tego rodzaju kształcenia jest niski prestiż społeczny, jakim ono się cieszy. 

Dr Werquin pochwalił pracę salezjanów, przywracającą prestiż i odpowiednią jakość kształceniu zawodowemu, zwłaszcza w najuboższych środowiskach. Praca salezjanów i “JyD” została przedstawiona na panelu dyskusyjnym, który przybliżył doświadczenia w tym względzie w Republice Dominikańskiej, Nikaragui i Mozambiku.

W czasie popołudniowej sesji piątkowej dyskusja przybrała inny scenariusz, a to za sprawą pani doktor Paquita Arbizu, specjalistki od współpracy na rzecz rozwoju, która mówiła o roli Unii Europejskiej, jaką ta odgrywa na płaszczyźnie kształcenia zawodowego i postępu. 

W sobotę prof. José Antonio Marina, wykładowca filozofii, skoncentrował się w swojej wypowiedzi na przedsiębiorczości społecznej jako narzędziu pozwalającym osiągnąć szczęście indywidualne i grupowe. Odnośnie do tego zauważył, że inteligencja musi pozostawać w służbie dobra.

Poranna debata skupiała się na utworzeniu globalnego partnerstwa na rzecz rozwoju. Uczestnicy zapoznali się z doświadczeniem przedsiębiorstw, fundacji i organizacji pozarządowych, które udzielają się na rzecz rozwoju. Zaś po południu uwaga uczestników skupiła się na duchu przedsiębiorczości i tym, w jaki sposób można go ożywić, wychodząc od różnych środowisk.

Na zakończenie kongresu ks. Juan Carlos Pérez Godoy, przełożony inspektorii św. Jakuba Większego, przypomniał zaangażowanie Księdza Bosko na rzecz wychowania, zwłaszcza najbardziej potrzebujących, i zauważył, że w wychowaniu nie może zabraknąć siły wiary, aby można było marzyć o lepszym świecie.

Opublikowano 27/10/2014

comunica ANS news


Ostatnie Wiadomości
14/3/2016 - Dom Generalny – Spotkanie magistrów nowicjatów
14/3/2016 - Brazylia – “Edukomunikacja” otwiera nowe horyzonty dla młodzieży
14/3/2016 - Indie – Inicjatywy ekologiczne wśród młodzieży
14/3/2016 - Filipiny – Przełożony Generalny w “Don Bosco Boys Home”
11/3/2016 - Dom Generalny – Bliscy ks. Uzhunnalilowi, wywiady księdza Ceredy


Wiadomości z ostatniego tygodnia
Wiadomości z ostatniego miesiąca