Logo Ans - Przejdź do Strony Głównej
ANS - Agencja iNfo SalezjańskaIT EN ES FR PT PL Wersja Standard || Tylko Tekst

Drukuj bieżącą stronę Drukuj   
:. WIADOMOŚCI

2/4/2014 - Dom Generalny - KG27: młodzi dla młodych
Zdjęcie artykułu -DOM GENERALNY – KG27: MłODZI DLA MłODYCH
Zdjecie dostepne w Banku Zdjec

(ANS – Rzym) – Od 100 lat salezjanie są obecni w Chorwacji, Bośni i Hercegowinie, jak o tym przypomniał w czasie “słówka na dobranoc” inspektor chorwacki, ks. Pejo Orkić, co miało miejsce wieczorem w dniu 31 marca. Te sto lat można podzielić na trzy etapy.

Pierwszy obejmuje okres od narodzin do II wojny światowej, drugi – to czas komunistycznego reżimu. „Pozostaliśmy bez dzieł, zamknięci w zakrystiach kościołów. (...) Ale Pan działał w sobie wiadomy sposób. Zesłał powołania w tej sytuacji prawie że nie do życia”.

Gdy chodzi o trzeci etap, ten rozpoczął się z momentem zburzenia Muru Berlińskiego i pierwszych demokratycznych wyborów w 1990 roku: “Można było znowu swobodnie wyznawać swoją wiarę, czyniąc to bez lęku i przeszkód; została wznowiona praca wychowawczo-duszpasterska poza zakrystiami – katakumbami”.

W poprzednich dziesięcioleciach posługa wychowawcza praktycznie ograniczała się do najmłodszych, zwłaszcza ministrantów. Ale pod koniec lat 80. praca została rozszerzona także na młodzież szkół średnich. I tak zrodziła się i zaczęła rozwijać pierwsza szkoła formacji dla animatorow. Owocem tej szkoły było powstanie różnych grup: modlitwy, „Caritas”, sportowych, muzycznych, teatralnych, czasu wolnego… 

Zostały przezwyciężone pierwsze różnice i prawie że “niesmak” z powodu form obecności, które dotąd nie miały miejsca. Od postawy „co będę robić z nimi” przeszło się do postawy „potrzebuję jeszcze wielu animatorów dla nowych projektów”.

W 2003 r. Konferencja Episkopatu Chorwacji (HBK) przyjęła w całości jako swój projekt formacji animatorów pod nazwą “Młodzi dla młodych”. Jego twórcami i realizatorami byli salezjanie, córki Maryi Wspomożycielki, salezjanie współpracownicy i członkowie Salezjańskiego Ruchu Młodzieżowego, i dzisiaj można powiedzieć, że jest to program całej Rodziny Salezjańskiej. Członkowie Biura ds. duszpasterstwa młodzieży przy Konferencji Episkopatu byli wcześniej animatorami w początkowym czasie, a dzisiaj wszyscy oni to salezjanie współpracownicy.

Rozwinął się wolontariat, ale przede wszystkim ożywiło się życie wiary: przystępowanie do sakramentów, pobożność maryjna, grupy modlitwy. Także wymiar powołaniowy jest bardziej obecny i dojrzały pierwsze powołania kapłańskie, będące owocem programu duszpasterskiego.

Program “Młodzi dla młodych” spogląda także z uwagą na komunikację społeczną. W fazie studium są materiały video i audio, które zostaną udostępnione w internecie. Została także zrealizowana aplikacja dla smartfona pod nazwą “Nowa Ewa”, powstała właśnie z myślą o nowej ewangelizacji.

Opublikowano 02/04/2014

comunica ANS news


Ostatnie Wiadomości
14/3/2016 - Dom Generalny – Spotkanie magistrów nowicjatów
14/3/2016 - Brazylia – “Edukomunikacja” otwiera nowe horyzonty dla młodzieży
14/3/2016 - Indie – Inicjatywy ekologiczne wśród młodzieży
14/3/2016 - Filipiny – Przełożony Generalny w “Don Bosco Boys Home”
11/3/2016 - Dom Generalny – Bliscy ks. Uzhunnalilowi, wywiady księdza Ceredy


Wiadomości z ostatniego tygodnia
Wiadomości z ostatniego miesiąca