Logo Ans - Przejdź do Strony Głównej
ANS - Agencja iNfo SalezjańskaIT EN ES FR PT PL Wersja Standard || Tylko Tekst

Drukuj bieżącą stronę Drukuj   
:. WIADOMOŚCI

1/8/2012 - Słowenia - PE: Program PUM, planowe dokształcanie młodych bezrobotnych
Zdjęcie artykułu -SłOWENIA – PE: PROGRAM PUM, PLANOWE DOKSZTAłCANIE MłODYCH BEZROBOTNYCH
Zdjecie dostepne w Banku Zdjec

(ANS – Celje) – Pośród różnych działań, jakie realizują salezjanie z Celje, znajduje się także program dokształcania ludzi młodych w wieku od 15 do 26 lat, którzy pozostają bez pracy. Program ten, opatrzony nazwą „PUM” – skrót oznacza „planowe dokształcanie młodych” – jest finansowany przez Ministerstwo Oświaty i Europejski Fundusz Społeczny.

Programem tym mogą być objęci zrówno młodzi, którzy zakończyli swój cykl nauki, jak i ci, którzy go przerwali. Celem „PUM” jest przyjście z pomocą jego beneficjentom w znalezieniu pracy i wejściu w proces kształcenia.

Program jest realizowany codziennie. Rano wszystko zaczyna się wspólnym śniadaniem i rozmową na określony temat. Tematy te są wybierane i dobierane zależnie od potrzeb młodych i są ukierunkowywane na ich wzrost indywidualny, rozszerzenie własnych horyzontów, czynne obywatelstwo i formowanie grupy.

Następuje potem planowanie i podział zajęć do wykonania w czasie danego dnia. Główny nacisk kładzie się w tym programie na pracę indywidualną, jaką każdy młody musi wykonać w ciągu dnia, i cele, jakie ma do osiągnięcia. Później cała grupa spotyka się na obiedzie, który przygotowuje dwóch uczestników. W czasie rekreacji jest czas na sport i gry stołowe. Ostatnia część dnia jest przeznaczona na wspólne projekty, takie jak przygotowanie produktów promocyjnych, redagowanie pisma, organizacja spotkania z rodzicami… Te wspólne projekty są realizowane na bazie zainteresowania grupy, a wszyscy młodzi uczestniczą potem we wszystkich fazach danego projektu: od planowania do wykonania i oceny końcowej.

Każdego dnia są także realizowane różne moduły kształcenia zawodowego: wykonanie wyrobów z gliny, drewna, płótna czy kulinarnych. Tego rodzaju moduły, zasadzające się na programach szkół kształcenia zawodowego, korzystają z wkładu pracowników zewnętrznych i są realizowane w ciągu całego jednego dniu danego tygodnia.

Wśród stałych punktów programu znajdują się rozmowy indywidualne, których zasadniczym celem jest ocena wykonanej pracy i zaplanowanie przyszłych zajęć, ale służą także lepszemu poznaniu ludzi młodych i ich konkretnej sytuacji życia.

Veronika Bezgovšek, korepetytor programu, opowiada: “Pewnego razu pewien młody, 15-letni człowiek przystąpił do tego programu, bo został przymuszony do tego przez Urząd ds. Zatrudnienia, który kieruje młodych do “PUM”; zawsze mówił nam, że to nie był jego wybór! Na początku był dość nieśmiały, godził się na jakąś pracę tylko wtedy, gdy rzeczywiście zachodziła taka konieczność, trzymał się zawsze trochę z boku i nigdy nie zabierał głosu w czasie rozmów”.
 
“Został skierowany do “PUM”, ponieważ nie ukończył szkoły. Szkoła nie podobała mu się i nie znalazł także żadnej pracy… Po kilku miesiącach zdołaliśmy nawiązać z nim dobry kontakt. Zrozumiał, że my, którzy realizujemy ten program, nie chcemy mu wyrządzić krzywdy, że tutaj człowiek młody jest szanowany, wysłuchany. Zaczął potem z większym zapałem brać udział w zajęciach i stał się jednym z liderów różnych działań. Pracował także w kuchni, przygotowując posiłki dla całej grupy. Na bazie działań i indywidualnych rozmów zrozumiał, że będzie dobrze skończyć szkołę: zdał egzaminy, z którymi zalegał, a także egzamin maturalny. Następnie, będąc zmotywowany i poszukując czynnie, znalazł pracę, z której jest zadowolony, i która odpowiada jego zainteresowaniom”.
 
Opublikowano 01/08/2012

comunica ANS news


Ostatnie Wiadomości
14/3/2016 - Dom Generalny – Spotkanie magistrów nowicjatów
14/3/2016 - Brazylia – “Edukomunikacja” otwiera nowe horyzonty dla młodzieży
14/3/2016 - Indie – Inicjatywy ekologiczne wśród młodzieży
14/3/2016 - Filipiny – Przełożony Generalny w “Don Bosco Boys Home”
11/3/2016 - Dom Generalny – Bliscy ks. Uzhunnalilowi, wywiady księdza Ceredy


Wiadomości z ostatniego tygodnia
Wiadomości z ostatniego miesiąca