Logo Ans - Przejdź do Strony Głównej
ANS - Agencja iNfo SalezjańskaIT EN ES FR PT PL Wersja Standard || Tylko Tekst

Drukuj bieżącą stronę Drukuj   
:. WIADOMOŚCI

18/7/2013 - Dom Generalny - “Słówko na dobranoc” Przełożonego Generalnego na zakończenie letniego plenum
Zdjęcie artykułu -DOM GENERALNY – “SłÓWKO NA DOBRANOC” PRZEłOżONEGO GENERALNEGO NA ZAKOńCZENIE LETNIEGO PLENUM
Zdjecie dostepne w Banku Zdjec

(ANS – Rzym) – W dniu wczorajszym, 17 lipca, w Domu Generalnego, Przełożony Generalny przybliżył salezjanom ze wspólnoty obrady, jakie odbył wraz z członkami Rady Generalnej w czasie letniej sesji plenarnej.

Letnia sesja 2013 – która oficjalnie zakończy się w piątek 18 lipca – rozpoczęła się rekolekcjami w Sant’Agnello, które stanowiły bardzo użyteczne doświadczenie w zakresie odnowy fizycznej i duchowej dla członków Rady. “Pozwoliło to nam z zapałem i spokojem podejść do omawiania agendy prac i udało nam się zakończyć nawet przed czasem omawianie wielkich tematów, jakie zostały nam zaproponowane” – stwierdził Przełożony Generalny.

Istotnie, różnorodne były kwestie, które stanowiły przedmiot posiedzeń Rady. Najpierw miało miejsce przedstawienie tematu oraz programu duchowego i duszpasterskiego, zawartego w Wiązance 2014: Czerpiemy z doświadczenia duchowego Księdza Bosko, aby kroczyć drogą świętości zgodnie z naszym specyficznym powołaniem, łączącego się z trzecim rokiem przygotowania do obchodów Dwusetlecia urodzin Ks. Bosko.

Także inne, tradycyjne już zagadnienia będące przedmiotem sesji plenarnych, wymagały wielkiej uwagi:

  • kurs dla inspektorów ostatnio mianowanych, uważany przez wszystkich za znaczące narzędzie formacji przełożonych salezjańskich, odnośnie do którego ks. Chávez zachęcił jednak do zastanowienia się na sposobem jego przeprowadzenia, aby uczynić go jeszcze bardziej skutecznym;
  • mianowanie przełożonych 4 okręgów salezjańskich (Włochy-Sycylia, Indie-Mumbaj, Kolumbia-Bogota oraz Afryka Etiopia-Erytrea);
  • analiza sprawozdań z 8 wizytacji nadzwyczajnych: Filipiny Południowe, Afryka Etiopia-Erytrea, Brazylia-Campo Grande, Austria, Zachodnie Stany Zjednoczone, Hiszpania-León, Sri Lanka, Włochy-Sycylia;
  • rozdział funduszy Prokur Misyjnych; przy tej okazji, jak stwierdził Przełożony Generalny, można się było namacalnie przekonać o trudnej sytuacji finansowej i ekonomicznej w wymiarze światowym, co potwierdził zarówno niższy stan  funduszy, jak i wielkie potrzeby inspektorii;
  • przyjęcie budżetu za rok 2012.

Następnie Rada ustosunkowała się do innych specyficznych tematów, które zostały wskazane jako priorytetowe przez Kapitułę Generalną 26:

  • “Przemyślenie duszpasterstwa młodzieżowego”. W tym względzie ks. Fabio Attard, radca generalny ds. duszpasterstwa młodzieży, wraz z członkami swojej Dykasterii, angażując pastoralistów i teologów z zewnątrz, wiele pracowali poprzednio, aby uaktualnić Podręcznik Duszpasterstwa Młodzieżowego, który został opracowany przez ks. Antonio Doménecha. Radca przeanalizował ten podręcznik, dodając swoje przemyślenia, zwłaszcza te dotyczące zgodności z Konstytucjami i Kapitułami Generalnymi. Nowy tekst nie przedstawia nowości w zakresie wskazań duszpasterskich, ale jego układ jest nowy i bardziej uaktualniony pod względem teologicznym;
  • Struktury Zarządu Zgromadzenia, wychodząc od odpowiedzi, jakich udzieliły Inspektorie w kwestionariuszu odnośnie do składu i zarządu Rady Generalnej oraz propozycji, które przedłożyła specjalnie do tego powołana komisja. Radcy poddali pod głosowanie każdą z propozycji dotyczących nowej konfiguracji regionów europejskich. Jakkolwiek, definitywny głos w tej sprawie będzie należeć do Kapituły Generalnej 27;
  • Ekonomia Dyrekcji Generalnej – to kolejny temat, który również bardziej dogłębnie będzie omawiany w czasie KG27;
  • Zatwierdzenie, z odnośnymi uwagami, dokumentów Kapituł Inspektorialnych, które opracowały lub dokonały uaktualnienia Dyrektoriów inspektorialnych, formacji, ekonomii, Organicznego Programu Inspektorii (POI) i Salezjańskiego Programu Wychowawczo-Duszpasterskiego (PEPS).

Przełożony Generalny zakończył, dzieląc się bieżącymi informacjami dotyczącymi Światowego Expo 2015 i tym, co przeżył w czasie semestralnego spotkania z Radą Generalną CMW.

Opublikowano 18/07/2013

comunica ANS news


Ostatnie Wiadomości
14/3/2016 - Dom Generalny – Spotkanie magistrów nowicjatów
14/3/2016 - Brazylia – “Edukomunikacja” otwiera nowe horyzonty dla młodzieży
14/3/2016 - Indie – Inicjatywy ekologiczne wśród młodzieży
14/3/2016 - Filipiny – Przełożony Generalny w “Don Bosco Boys Home”
11/3/2016 - Dom Generalny – Bliscy ks. Uzhunnalilowi, wywiady księdza Ceredy


Wiadomości z ostatniego tygodnia
Wiadomości z ostatniego miesiąca