Logo Ans - Przejdź do Strony Głównej
ANS - Agencja iNfo SalezjańskaIT EN ES FR PT PL Wersja Standard || Tylko Tekst

Drukuj bieżącą stronę Drukuj   
:. WIADOMOŚCI

1/6/2013 - Dom Generalny - Rodzina Salezjańska włącza się w Adorację Eucharystyczną o zasięgu światowym
Zdjęcie artykułu -DOM GENERALNY – RODZINA SALEZJAńSKA WłąCZA SIę W ADORACJę EUCHARYSTYCZNą O ZASIęGU śWIATOWYM

(ANS – Rzym) – Przełożony Generalny ks. Pascual Chávez zachęca Rodzinę Salezjańską do włączenia się w Uroczystą Adorację Eucharystyczną, która będzie mieć miejsce w tym samym czasie na całym świecie w niedzielę, 2 czerwca. Tę inicjatywę, pomyślaną w ramach obchodów Roku Wiary, poparły konferencje episkopatów, parafie i zgromadzenia zakonne, które włączają się duchowo w tę Adoracje Eucharystyczną, która rozpocznie się w Bazylice św. Piotra w Rzymie o godz. 17.00 (GMT+2).

Drodzy bracia i siostry Rodziny Salezjańskiej,
Kościół przygotowuje się do przeżycia w niedzielę, 2 czerwca, w zjednoczeniu z Papieżem Franciszkiem, tego wielkiego wydarzenia, jakim jest Adoracja Eucharystyczna, która się odbędzie w tym samym czasie na całym świecie.
Jest to rzeczywiście inicjatywa bardzo piękna i głęboka, ponieważ potwierdza ona wielką cześć, jaką Kościół zawsze żywił względem tajemnicy Eucharystii.

Księdzu Bosko bardzo leżał na sercu kult Najświętszego Sakramentu; oddawał się mu często już od lat swojej młodości, wskazał nań w śnie o dwóch kolumnach (30 maja 1862), jako na kotwicę, która pozwala przezwyciężyć trudności życia, i stale proponował go swoim chłopcom, wskazując jako jeden z punktów oparcia swojej duchowości.
Eucharystia jest źródłem i szczytem życia całego Kościoła, jego posłannictwa. Nie możemy przystępować do Eucharystii nie dając się wciągnąć w ruch posłannictwa, który, wychodząc od serca samego Boga, chce dosięgnąć wszystkich ludzi. Dlatego też część składową formy eucharystycznej egzystencji chrześcijańskiej stanowi napięcie misyjne, które Ewangelia wyraża w nakazie Jezusa, jaki kieruje do swoich uczniów: „Wy dajcie im jeść”.
Bez życia eucharystycznego nie ma życia apostolskiego!
Elementem, który bardziej niż wszystkie inne ukazuje, do jakiego stopnia tajemnica eucharystyczna znaczy życie Ks. Bosko, jest stosunek do miłosierdzia duszpasterskiego, które on wyraził w dewizie: “Da mihi animas, cetera tolle”. Te słowa są celem i drogą Ks. Bosko, by upodobnić się do Chrystusa, który ofiaruje Ojcu swoje własne życie dla zbawienia ludzi.

Zachęcam was do przystąpienia do tej inicjatywy: tam, gdzie to możliwe, uczestnicząc w Adoracji Eucharystycznej w Katedrze; a tam, gdzie to niemożliwe, gromadząc się jako Rodzina Salezjańska. Uczyńmy naszymi intencje Papieża Franciszka, a równocześnie módlmy się za niego i misję, jaka mu została powierzona.

Opublikowano 31/05/2013

comunica ANS news


Ostatnie Wiadomości
14/3/2016 - Dom Generalny – Spotkanie magistrów nowicjatów
14/3/2016 - Brazylia – “Edukomunikacja” otwiera nowe horyzonty dla młodzieży
14/3/2016 - Indie – Inicjatywy ekologiczne wśród młodzieży
14/3/2016 - Filipiny – Przełożony Generalny w “Don Bosco Boys Home”
11/3/2016 - Dom Generalny – Bliscy ks. Uzhunnalilowi, wywiady księdza Ceredy


Wiadomości z ostatniego tygodnia
Wiadomości z ostatniego miesiąca