Logo Ans - Przejdź do Strony Głównej
ANS - Agencja iNfo SalezjańskaIT EN ES FR PT PL Wersja Standard || Tylko Tekst

Drukuj bieżącą stronę Drukuj   
:. WIADOMOŚCI

3/12/2012 - Dom Generalny - PE: Nowa ewangelizacja w Europie, wystąpienie arcybiskupa Fisichelli
Zdjęcie artykułu -DOM GENERALNY – PE: NOWA EWANGELIZACJA W EUROPIE, WYSTąPIENIE ARCYBISKUPA FISICHELLI
Zdjecie dostepne w Banku Zdjec

(ANS – Rzym) – Prelekcja arcybiskupa Salvatore Fisichelli, Przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji, otworzyła w sobotę, 1 grudnia, obrady Inspektorów Europy w Rzymie w ramach ich IV spotkania.

Konferencja arcybiskupa była bardzo rozbudowana, bogata w różne punkty odniesienia, stanowiąc prawdziwą lekcję o nowej ewangelizacji, która, bardziej niż na techniki i strategie, wskazywała na koniczność zmiany perspektywy oraz większą wierność i przylgnięcie do wiary chrześcijan, a zwłaszcza ich “przełożonych” (Hbr 13,7). Nowa ewangelizacja, jak przypomniał abp Fisichella, jest adresowana do ochrzczonych chrześcijan, którzy, zanurzeni w sytuację i czas, w których brak odczucia Boga, zatracili swoją moralną i życiową tożsamość. 

Cytując następnie słowa Benedykta XVI – “Rdzeniem kryzysu Kościoła w Europie jest kryzys wiary. Jeżeli nie znajdziemy nań odpowiedzi, jeżeli wiara nie nabierze na nowo żywotności, stając się głębokim przekonaniem i rzeczywistą siłą dzięki spotkaniu z Jezusem Chrystusem, wszelkie inne reformy pozostaną nieskuteczne” – wskazał na konieczność wiary, która musi być na przemyślana i przeżywana w nowy sposób.

Odnosząc się do Piotrowego wezwania – “bądźcie zawsze gotowi do obrony wobec każdego, kto domaga się od was uzasadnienia tej nadziei, która w was jest (1Pt 3,15)” – abp Fisichella stwierdził ze smutkiem, że „nie wydaje się, iż uzasadnienie nadziei bardzo przejmuje wierzących w ostatnich dziesięcioleciach!”. Nadzieja chrześcijańska ściera się dzisiaj nie z naukowym ateizmem, ale praktycznym, zakorzenionym w postawach, “któremu towarzyszy często słaba teologia i religijność zasadzająca się bardziej na uczuciu, niezdolna ukazać bardziej rozległy horyzont wiary. W tym kontekście Bóg traci swoje centralne miejsce. Jednakże w konsekwencji tego sam człowiek traci swoje miejsce. Gdzie znajdzie się owo centrum związane z Bogiem, człowiekiem i stworzeniem? Dlatego chrześcijanin musi odzyskać i czuć swoje posłannictwo: być stróżem poranka!

“Rzeczą dziwną jest dostrzeżenie tej sytuacji w krajach, które zostały ukształtowane i uformowane przez wiarę chrześcijańską. To, że wielu pozostaje obojętnych wobec religii, jest nabardziej szkodliwą rzeczą, jaką można sobie wyobrazić. Religie dla Zachodu nie mogą być wszystkie takie same […]. Prymat religii, nabyty w ciągu wieków, nie może być sprowadzony właśnie teraz do egalitaryzmu ruchomych piasków, który nie pozwala dojść do głosu sile krytyki”.

“Nasza historia jest usłana blaskami i cieniami – dodał – ale przesłaniem, które niesiemy, jest prawdziwe wyzwolenie dla człowieka i zgodny postęp dla narodów”. Pozostaje wątpliwe, czy człowiek współczesny będzie dzisiaj w stanie przyjąć nowość Jezusa Chrystusa! Jeżeli Zachód wstydzi się tego, co było, swoich korzeni, które go podtrzymują, i tożsamości chrześcijańskiej, która go jeszcze kształtuje, nie będzie miał przyszłości”. 

Trzeba na nowo umieścić w centrum zaangażowania kulturowego i politycznego niektóre podstawowe wartości: rodzina, prymat ludzkiego życia, szkoła... “My, katolicy, nie będziemy się wzbraniać przed wzięciem odpowiedzialności i nie zgodzimy się na wyrzucenie nas na margines”.

Droga nowej ewangelizacji – która odnawia orędzie Jezusa Chrystusa, tajemnicę Jego śmierci i zmartwychwstania, pozwalając przywrócić na nowo wiarę w Niego poprzez nawrócenie życia – jest znaczona formacją, która pozwala na nowo odzyskać dziedzictwo wiary i kultury; liturgią, rozumianą jako wyraz i celebracja życia wiary; miłosierdziem, które pozbawione egoizmu, otwiera się na drugiego, na uczestnictwo, na odpowiedzialność i świadectwo.

Kończąc, abp Fisichella odwołał się do słów ówczesnego kardynała Josepha Ratzingera, który kilka dni potem został Papieżem, które skierował w czasie konferencji na temat sytuacji w Europie, którą wygłosił w Subiaco. “ W tej historycznej chwili przede wszystkim potrzebujemy ludzi, którzy za pomocą oświeconej i przeżywanej wiary uczyniliby Boga wiarygodnym w tym świecie… Potrzebujemy ludzi, którzy mieliby spojrzenie skierowane ku Bogu, ucząc się od Niego prawdziwego człowieczeństwa. Potrzebujemy ludzi, których umysł byłby oświecony światłem Bożym i którym Bóg otwierałby serce tak, aby ich intelekt mógł przemówić do intelektu innych, a ich serce mogło otworzyć serca innych. Tylko poprzez ludzi, którzy zostali dotknięci przez Boga, Bóg może na nowo przyjść do ludzi”.
 
Odpowiadając na niektóre pytania, jakie padły w sali, abp Fisichella stwierdził, że Papieska Rada ds. Nowej Ewangelizacji ma na celu zaproponowanie ujednoliconego programu, ale który nie byłby realizowany w taki sam sposób, szanując różnice i specyfikę różnych kontekstów lokalnych. Nową Ewangelizację – która w rzeczywistości jawi się jako prawdziwe wyzwanie dla zsekularyzowanej i przelotnej kultury nie mającej przyszłości, bo taka kultura nie może mieć przyszłości – charakteryzują dwa uprzywilejowane wybory operatywne: przywrócenie sakramentu pojednania oraz międzyosobowa relacja i kierownictwo duchowe.

Cały tekst wystąpienia abp Fisichelli jest dostępny w języku włoskim w dziale Projekt Europa na stronie  sdb.org.

Opublikowano 03/12/2012

comunica ANS news


Ostatnie Wiadomości
14/3/2016 - Dom Generalny – Spotkanie magistrów nowicjatów
14/3/2016 - Brazylia – “Edukomunikacja” otwiera nowe horyzonty dla młodzieży
14/3/2016 - Indie – Inicjatywy ekologiczne wśród młodzieży
14/3/2016 - Filipiny – Przełożony Generalny w “Don Bosco Boys Home”
11/3/2016 - Dom Generalny – Bliscy ks. Uzhunnalilowi, wywiady księdza Ceredy


Wiadomości z ostatniego tygodnia
Wiadomości z ostatniego miesiąca