Logo Ans - Przejdź do Strony Głównej
ANS - Agencja iNfo SalezjańskaIT EN ES FR PT PL Wersja Standard || Tylko Tekst

Drukuj bieżącą stronę Drukuj   
:. WIADOMOŚCI

4/10/2012 - Malta - PE: powołaniowe towarzyszenie młodzieży
Zdjęcie artykułu -MALTA – PE: POWOłANIOWE TOWARZYSZENIE MłODZIEżY

(ANS – Dingli) – Nie można w pełni zrozumieć salezjańskiego duszpasterstwa młodzieżowego, jeśli nie weźmie się pod uwagę wielkiego zaangażowania w powołaniowe towarzyszenie młodzieży. Jest ono przejawem stałej odpowiedzialności, znajdującej wyraz w wielkich wydarzeniach, takich jak “Boscofest” i długoterminowe akcje młodzieżowe.

Salezjańskie duszpasterstwo młodzieżowe na Malcie realizuje się przede wszystkim poprzez “Savio College” w Dingli, a polega ono na animacji różnych działań młodzieżowych, które przyczyniają się do wzrostu duchowego młodzieży. Rozwoju duchowego, któremu towarzyszą salzjanie najpierw na poziomie grupy, a następnie na poziomie indywidualnym.

Program formacyjny młodych animatorów zakłada miesięczną “Lectio Divina”, rekolekcje, weekendy formacyjne w ramach grupy liderów, spotkania kreatywności i salezjańskości oraz wymianę młodzieży z Malaty i młodzieży innych krajów. Jednym z najważnieszych wydarzeń, które odbywa się co dwa lata, jest “Boscofest”, będący formą chrześcijańskiego wychowania młodzieży maltańskiej, realizowaną poprzez sztukę, muzykę, animację i teatr.

“Boscofest”, koordynowany przez ks. Louisa Grecha i jego ekipę animatorów, konkretnie biorąc, jest organizowany jest przez około 200 ludzi młodych, którzy w czasie letnich miesięcy współpracują ze sobą w środowisku salezjańskim. Młodzi spotykają się w “Savio College”, gdzie spędzają ze sobą kolejne dni, modląc się, grając i biorąc udział w próbach teatralnych czy muzycznych. I tak na przykład, w 2005 r., w ramach pierwszej edycji tej impezy, przedstawili oni “Dzwonnika z Notre Dame”.

W czterech kolejnych edycjach, jak się oblicza, prawia 1500 dzieci i młodzieży skorzystało z dobrodziejstwa “Boscofest”. W 2011 r. to święto wzbogaciło się o pewną znaczącą nowość w postaci projektu “Boscofest 2011 - Reaching Out!”, w ramach którego, po raz pierwszy, poza przedstawianiemi na żywo, ekipa “Boscofest” udawała się do różnych instytutów: “Id-Dar tal-Providenza” – na spotkanie z niepełnosprawnymi, Domu Opieki “San Vincenzo de' Paoli” i “Dar Sagra Familja” – na spotkanie z dziećmi z rozbitych rodzin. „Dotarcie i wejście w kontakt z osobami najbardziej potrzebującymi w społeczeństwie, wraz z wolontariatem, wydaje się być drogą, która powinna być kontynuowana w przyszłości, gdy chodzi o nasze duszpasterstwo młodzieżowe” – stwierdza ks. Grech.

Oprócz tego, w ostatnim czasie “Boscofest” zyskał uznanie Prezydenta Republiki Maltańskiej, dostając się do finału projektów zasługujących na Nagrodę Prezydenta w kategorii wolonatariatu.

Poza “Boscofest” działalność w zakresie animacji duszpasterskiej i powołaniowej jest także realizowana poprzez obozy letnie, różne spotkania i cykliczne seminaria w czasie całego roku. Ważną rolę odgrywa także stowarzyszenie młodzieżowe “Przyjaciele Dominika Savio”. Wszystkie te formy działania stanowią dobrą okazję dla młodzieży, pozwalającej jej wejść w kontakt i poznać wspólnotę salezjańską i tworzyć “kulturę powołaniową”. 

Opublikowano 04/10/2012

comunica ANS news


Ostatnie Wiadomości
14/3/2016 - Dom Generalny – Spotkanie magistrów nowicjatów
14/3/2016 - Brazylia – “Edukomunikacja” otwiera nowe horyzonty dla młodzieży
14/3/2016 - Indie – Inicjatywy ekologiczne wśród młodzieży
14/3/2016 - Filipiny – Przełożony Generalny w “Don Bosco Boys Home”
11/3/2016 - Dom Generalny – Bliscy ks. Uzhunnalilowi, wywiady księdza Ceredy


Wiadomości z ostatniego tygodnia
Wiadomości z ostatniego miesiąca