Logo Ans - Przejdź do Strony Głównej
ANS - Agencja iNfo SalezjańskaIT EN ES FR PT PL Wersja Standard || Tylko Tekst

Drukuj bieżącą stronę Drukuj   
:. WIADOMOŚCI

3/10/2012 - Malta - PE: “BOSCOcrew” i budowanie środowisk wychowawczych
Zdjęcie artykułu -MALTA – PE: “BOSCOCREW” I BUDOWANIE śRODOWISK WYCHOWAWCZYCH

(ANS – Sliema) – “BOSCOcrew” jest ośrodkiem produkcji audiowizualnej salezjanów na Malcie, którego celem jest promocja formacji integralnej i ewangelizacja poprzez media. Projekt “BOSCOcrew”, inspirując się kryteriami Ks. Bosko, wykorzystuje  fazę produkcji medialnej jako drogę edukacji nieformalnej i oferuje przestrzeń, w której młodzi mogą wzrastać w swoich umiejętnościach i kreatywności. 

Działacze “BOSCOcrew” starają się rozpoznawać znaki czasu i przyczyniać się w ten sposób do zmiany kulturowej. Opowiadając się i przyjmując wartości humanistyczne, doprowadza się ostatecznie do osobistego spotkania z Panem.

W czasie ostatnich 30 lat na Malcie powstały różne ośrodki produkcji. Ale salezjanie z Malty nie postrzegają “BOSCOcrew” tylko jako jeden z wielu podmiotów, które oferują tego typu usługi, ale jako przestrzeń wychowania i towarzyszenia, która pobudza do protagonizmu młodzieżowego i wspiera rozwój ludzki i duchowy. Nie przypadkiem siedziba “BOSCOcrew” mieści się w pomieszczeniach salezjańskiego oratorium w Sliema, co zapewnia zarówno codzienny kontakt z członkami wspólnoty salezjańskiej, jak i przyjazny i rodzinny klimat. Tak więc produkcje filmowe, programy multimedialne i radiowo-telewizyjne stają się kontekstami, w których młodzi stają się protagonistami i wychowawcami innych młodych. 

Salezjanie z Malty, pobudzeni przez tę rzeczywistość i wezwanie Przełożonego Generalnego – “Każdy salezjanin jest Wychowawcą-Przekazicielem-Ewangelizatorem”, pomyśleli o dalszym rozwoju tych inicjatyw. W kwietniu tego roku odpowiedzialni za szkoły katolickie na Malcie zgromadzili się po to, aby wesprzeć wychowanie do mediów. Przy tej okazji Delegat ds. Komunikacji Społecznej archiediecezji maltańskiej podkreślił, że wychowanie do mediów, nie dotyczy tylko oferty w zakresie kompetencji, ale obejmuje zasadniczo formowanie młodych do krytycznego użycia mediów.

Na wniosek salezjanina, ks. Erica Cachia, został wdrożony projekt “FilmE”, który zaangażuje wszystkie szkoły katolickie na Malcie w program, który jest podobny do tego reazlizowanego przez “BOSCOcrew”. Będzie on adresowany do młodych w wieku 13-14 lat i będzie zakładać proces towarzyszenia nieletnim w ich integralnym rozwoju poprzez język mediów. Realizacja filmików będzie tutaj przede wszystkim narzędziem pedagogicznym, jako że główny akcent w tym projekcie kładzie się nie tyle na końcowy rezultat, co na sam proces.

Pani doktor Marianne Lauri, prorektor Uniwersytetu Maltańskiego oraz wykładowca psychologii i wychowania do mediów, bardzo gorąco poparła tę inicjatywę salezjańską. Tym projektem będzie zawiadywać starsza młodzież, a będzie on stanowić przestrzeń kreatywności, gdzie zdjęcia, recytacja i montaż posłużą uczestnikom do uczenia się współpracy oraz poznania i szanowania uczuć innych.

Zdaniem działaczy “BOSCOcrew”, technologie i epoka cyfrowa, które stanowią źródło informacji obecnego społeczeństwa, nie są “upiorami” do przegonienia, ale językiem młodego pokolenia i stwarzają nowe możliwości podtrzymania wartości i wskazania na sensowne perspektywy. 

Opublikowano 03/10/2012

comunica ANS news


Ostatnie Wiadomości
14/3/2016 - Dom Generalny – Spotkanie magistrów nowicjatów
14/3/2016 - Brazylia – “Edukomunikacja” otwiera nowe horyzonty dla młodzieży
14/3/2016 - Indie – Inicjatywy ekologiczne wśród młodzieży
14/3/2016 - Filipiny – Przełożony Generalny w “Don Bosco Boys Home”
11/3/2016 - Dom Generalny – Bliscy ks. Uzhunnalilowi, wywiady księdza Ceredy


Wiadomości z ostatniego tygodnia
Wiadomości z ostatniego miesiąca