Logo Ans - Przejdź do Strony Głównej
ANS - Agencja iNfo SalezjańskaIT EN ES FR PT PL Wersja Standard || Tylko Tekst

Drukuj bieżącą stronę Drukuj   
:. WIADOMOŚCI

17/9/2012 - Niemcy - Stworzenie Salezjańskiej Sieci Kształcenia Zawodowego w Europie
Zdjęcie artykułu -NIEMCY – STWORZENIE SALEZJAńSKIEJ SIECI KSZTAłCENIA ZAWODOWEGO W EUROPIE

(ANS – Frankfurt) –  W dniach 12-14 września we Frankfurcie miało miejsce I Spotkanie Grupy Kształcenia Zawodowego w Europie (SDB). Spotkanie zostało zorganizowane przez Dykasterium ds. Duszpasterstwa Młodzieży i “Centro Nazionale Opere Salesiane – Formazione Aggiornamento Professionale” (CNOS-FAP) z Włoch.

W spotkaniu uczestniczyło 20 osób z Hiszpanii, Francji, Belgii, Włoch, Polski, Węgier, Słowacji, Bośni, Kosowa, Ukrainy i Niemiec. Przyświecały mu dwa cele: zdynamizować, polepszyć i poszerzyć koordynację szkół i ośrodków techniczno-zawodowych salezjanów w Europie oraz pogłębić relacje pomiędzy salezjanami a przedsiębiorstwami samochodowymi, wykorzystując Międzynarodowe Targi „Messe Frankfurt – Automekanica”.

Przedstawiciele inspektorii ds. szkół i ośrodków techniczno-zawodowych wymieniali opinie odnośnie do wymogów i wspólnych wyzwań: praca w sieci, finansowanie, wyzwania duszpasterskie, tożsamość instytucjonalna, kontakty, włączenie w świat pracy, wymiana uczniów i nauczycieli... Wielkie znaczenie miało przedstawienie i propagowanie dobrych praktyk, jakie zostały zrealizowane przez poszczególne ośrodki, oraz owoców, jakie są rezultatem różnych inicjatyw inspektorialnych i krajowych. 19 z nich zostało zaprezentowanych we Frankfurcie.

Oprócz tego salezjanie i świeccy z różnych inspektorii mogli także zapoznać się z bogatym i kompleksowym wyposażeniem ośrodków kształcenia zawodowego w Europie. W 14 krajach Europy jest obecne salezjańskie kształcenie zawodowe, co często zachodzi w różnych kontekstach. Celem tego pierwszego spotkania było także to, by otworzyć drogę ku stworzeniu sieci solidarności i wzajemnego poznania się.

W ramach sesji roboczej miało miejsce zwiedzenie salezjańskiego stoiska na Targach “Messe Frankfurt”. Tam, w odpowiedniej auli, odbyło się także spotkanie z przedstawicielami przedsiębiorstw, które posłużyło do analizy aktualnej sytuacji relacji, jakie istnieją pomiędzy salezjanami a przedsiębiorstwami, co zachodzi na bazie różnych inicjatyw, umów, współpracy, propozycji i przyszłych zamierzeń. 

Obrady, które koordynował ks. Miguel Angel García, zakończyły się wstępnymi uzgodnieniami dotyczącymi stworzenia sieci, która by pozwoliła polepszyć propozycje salezjańskich ośrodków kształcenia zawodowego na polu szkolenia, pracy w sieci, miejsc pracy, towarzyszenia od strony ludzkiej i pracowniczej oraz promocji danego terytorium.

Opublikowano 17/09/2012

comunica ANS news


Ostatnie Wiadomości
14/3/2016 - Dom Generalny – Spotkanie magistrów nowicjatów
14/3/2016 - Brazylia – “Edukomunikacja” otwiera nowe horyzonty dla młodzieży
14/3/2016 - Indie – Inicjatywy ekologiczne wśród młodzieży
14/3/2016 - Filipiny – Przełożony Generalny w “Don Bosco Boys Home”
11/3/2016 - Dom Generalny – Bliscy ks. Uzhunnalilowi, wywiady księdza Ceredy


Wiadomości z ostatniego tygodnia
Wiadomości z ostatniego miesiąca