Logo Ans - Przejdź do Strony Głównej
ANS - Agencja iNfo SalezjańskaIT EN ES FR PT PL Wersja Standard || Tylko Tekst

Drukuj bieżącą stronę Drukuj   
:. WIADOMOŚCI

4/6/2012 - Polska - PE: formacja formatorów jest odpowiedzią biskupa Enrico dal Covolo
Zdjęcie artykułu -POLSKA – PE: FORMACJA FORMATORÓW JEST ODPOWIEDZIą BISKUPA ENRICO DAL COVOLO
Zdjecie dostepne w Banku Zdjec

(ANS – Kraków) – Z okazji swojej wizyty, najpierw na Słowacji, a potem w Polsce, biskup Enrico dal Covolo, Rektor Papieskiego Uniwersytetu Laterańskiego, udzielił wywiadu salezjanom z Inspektorii Krakowskiej (PLS). Przytaczamy poniżej jego fragment, który dotyczy tematu Projektu Europa.

Przede wszystkim trzeba przyznać, że jest to problem bardzo złożony. Żyjemy w czasie kryzysu wartości starej kultury europejskiej, tj. tej kultury, która w rzeczywistości była misyjna w przeszłości w stosunku do świata, teraz natomiast jest kulturą, która zatraciła swoje głębokie korzenie, a która coraz bardziej jawi się jako kultura śmierci niż życia. Oczywiście, pierwszymi, którzy padają ofiarą tej pseudokultury, są ludzi młodzi.

Grozi nam, że będziemy mieć pokolenie, które nikogo nie będzie obchodzić. Czytałem ostatnio pewien wywiad, zawierający wyniki badań, z których wynika, że np. w Hiszpanii 52% ludzi młodych, pomiędzy 18. a 35. rokiem życia, nie widzi racji, aby żyć: co oznacza, że są wystawieni na jak najgorsze pokusy.

Tak więc musimy zdać sobie sprawę, czyniąc to zrozumiale i odważnie, z bardzo wielkiego kryzysu, który nas dotyka. Trzeba zastanowić się poważnie nad tą „konieczną troską o wychowanie”, przeanalizować jej przyczyny, jej fenomenologię. Jest to jednak dopiero pierwszy krok. Potem trzeba zrobić drugi krok, który będzie dotyczyć wyjścia z tej sytuacji… Moim zdaniem salezjańska linia tej terapii – a także linia mojego Uniwersytetu – nie może być inna, jak tylko ta: formacja formatorów.

To właśnie „formacja formatorów” jest właściwą odpowiedzią danego Uniwersytetu na „konieczną troskę o wychowanie” i pozostnie nią także dla takiego Zgromadzenia, jak nasze, które oddaje się posłannictwu młodzieżowemu. Następnie, trzeba wyciągnąć konkretne wnioski co do działania, należy dokładnie przebadać, co trzeba zrobić – i to jest właśnie zadaniem Projektu Europa, do którego Zgromadzenie nas wzywa, a który tak bardzo leży na sercu naszemu Przełożonemu Generalnemu.

A poza tym, niech nas nie dziwi, jeśli czasem wydaje się, że ten Projekt Europa stawia małe kroczki, że posuwa się bardzo powoli, ponieważ w rzeczywistości nie ma gotowych recept. Trzeba mieć cierpliwość, wielką odwagę, trwać przy swoim i starać się zdecydowanie podążać tą drogą… 

Opublikowano 04/06/2012 

comunica ANS news


Ostatnie Wiadomości
14/3/2016 - Dom Generalny – Spotkanie magistrów nowicjatów
14/3/2016 - Brazylia – “Edukomunikacja” otwiera nowe horyzonty dla młodzieży
14/3/2016 - Indie – Inicjatywy ekologiczne wśród młodzieży
14/3/2016 - Filipiny – Przełożony Generalny w “Don Bosco Boys Home”
11/3/2016 - Dom Generalny – Bliscy ks. Uzhunnalilowi, wywiady księdza Ceredy


Wiadomości z ostatniego tygodnia
Wiadomości z ostatniego miesiąca