Logo Ans - Przejdź do Strony Głównej
ANS - Agencja iNfo SalezjańskaIT EN ES FR PT PL Wersja Standard || Tylko Tekst

Drukuj bieżącą stronę Drukuj   
:. WIADOMOŚCI

24/5/2012 - Słowacja - Doświadczenie “DOMKA”
Zdjęcie artykułu -SłOWACJA – DOśWIADCZENIE “DOMKA”

(ANS – Bratysława) – W 1991 r. salezjanie ze Słowacji zapoczątkowali działalność stowarzyszenia “DOMKA”, dzięki któremu tchnęli nowy impuls w rozwój salezjańskiego Duszpasterstwa młodzieżowego w czasie wielkich zmian, zachodzących w tym kraju. Dzisiaj “DOMKA” posiada ugruntowane struktury, włączając wiele dzieci i młodzieży.

“DOMKA” została założona przez ks. Karola Maníka, obecnego Inspektora salezjanów ze Słowacji. “System totalitarny skończył swój zywot, a my wyszliśmy z ukrycia. Jakkolwiek sytuacja była jeszcze niepewna i poradzono nam, by nie umieszczać w nazwie stowarzyszenia niczego, co by odnosiło się do salezjanów. Niemniej jednak, wewnątrz samego stowarzyszenia było ewidentne, że „DOMKA” dąży do odnowy duchowej młodzieży” – wyjaśnia przełożony salezjański. 

Celem idei, która doprowadziła do powstania “DOMKA”, było, aby nie przyglądać się bezczynnie rozwojowi wydarzeń: chciano od razu wyjść na spotkanie ludzi młodych, lepiej ich poznać, włączyć w struktury i programy, które były zainicjowane, i stać się bardziej widocznymi w społeczeństwie, proponując światu, w otwarty sposób, wartości salezjańskie.

Typowi odbiorcy działalności Stowarzyszenia to młodzi pomiędzy 12. a 25. rokiem życia, którym “DOMKA” towarzyszy, pomagając im przyjąć swoje życie jako dar i ucząc ich odpowiedzialności za wspólnoty i środowisko, w którym żyją.

Pośród uprzywilejowanych inicjatyw “DOMKA” znajdują się: prowadzenie oratoriów i ośrodków młodzieżowych (zajęcia w dni świąteczne i powszechne, “lato dzieci”, turnieje sportowe, grupy refleksji i modlitwy...); szkoły dla animatorów; weekendy formacyjne; wsparcie szkolne; nauka obcych języków; praca społeczna z dziećmi w trudnej sytuacji, a także organizowanie takich szczególnych i międzynarodowych wydarzeń, jak „Festival Lumen”, najważniejszy festiwal muzyki gospel w Środkowej Europie, odbywający się od 1992 r. 

Wszystko to jest możliwe dzięki zaangażowaniu licznych młodych, którzy należą do “DOMKA: w początkowych latach w szkołach dla animatorów uczestniczyło około 100 ludzi młodych rocznie; obecnie jest ich około 400 w ciągu roku; są bardzo młodzi i bardzo zmotywowani. Z wewnątrznego sondażu, jaki został przeprowadzony w 2010 r., wynika, że 83% młodzieży działającej w “DOMKA”, rozpoczęło swoją współpracę przed ukończeniem 17. roku życia, a przeszło połowa z nich czyni to, aby „oddać to, co poprzednio sami otrzymali”.

„DOMKA” jest obecnie jedną z największych organizacji młodzieżowych na Słowacji. Liczy przeszło 8000 członków, przede wszystkim dzieci i młodzieży, w 32 ośrodkach młodzieżowych rozsianych po całym kraju. „DOMKA” jest członkiem Rady Młodzieżowej Słowacji, Salezjańskiego Ruchu Młodzieżowego (MGS) i „Don Bosco Youth-Net“.

„DOMKA“ jest obecna w internecie, gdzie ma swoją stronę - www.domka.sk – i posiada swój kanał na YouTube.

Opublikowano 24/05/2012

comunica ANS news


Ostatnie Wiadomości
14/3/2016 - Dom Generalny – Spotkanie magistrów nowicjatów
14/3/2016 - Brazylia – “Edukomunikacja” otwiera nowe horyzonty dla młodzieży
14/3/2016 - Indie – Inicjatywy ekologiczne wśród młodzieży
14/3/2016 - Filipiny – Przełożony Generalny w “Don Bosco Boys Home”
11/3/2016 - Dom Generalny – Bliscy ks. Uzhunnalilowi, wywiady księdza Ceredy


Wiadomości z ostatniego tygodnia
Wiadomości z ostatniego miesiąca