Logo Ans - Przejdź do Strony Głównej
ANS - Agencja iNfo SalezjańskaIT EN ES FR PT PL Wersja Standard || Tylko Tekst

Drukuj bieżącą stronę Drukuj   
:. WIADOMOŚCI

4/8/2011 - Hiszpania - Komisja ds. Projektu Europa: blaski i cienie drogi
Zdjęcie artykułu -HISZPANIA – KOMISJA DS. PROJEKTU EUROPA: BLASKI I CIENIE DROGI
Zdjecie dostepne w Banku Zdjec

(ANS - Santiago de Compostela) – Od 31 lipca do 2 sierpnia w Santiago de Compostela (Hiszpania) odbywało się 5. spotkanie Komisji ds. Projektu Europa. Jego przedmiotem były: nowa ewangelizacja, migracje i trudności na drodze dotychczas przebytej.

Miejsce spotkania przypomniało, poprzez sylwetkę apostoła Jakuba, przyjaciela i świadka Pana Jezusa, o chrześcijańskich korzeniach Europy. W Santiago de Compostela już od 1075 r. pielgrzymi, przybywający z różnych części Europy, spotykali się, tworząc jedność duchową. Zwiedzenie miasta i modlitwa przy grobie Apostoła pomogły Komisji zanurzyć się w historię Europy i zastanowić się nad jej przyszłością.

Pierwszym tematem, który omawiała Komisja pod przewodnictwem ks. Francesco Ceredy, były „wyzwania i możliwości kultury europejskiej w odniesieniu do ewangelizacji”. Rozpoczęła ona refleksję nad elementami, które mogą być użyteczne, nawiązując do Synodu Biskupów na temat nowej ewangelizacji, w perspektywie IV spotkania Inspektorów Europy. Wspólnym mianownikiem była konieczność szukania nowych dróg ewangelizacji Europy.

Zjawisko migracji w Europie, rzeczywistość bardzo złożona, było drugim tematem w porządku obrad dnia. Komisja postanowiła zgłębić tę kwestię , aby ukazać rodzaj zaangażowania salezjańskiego na tym polu, wesprzeć go, określić najważniejsze problemy, zaproponować wzorcowe praktyki, a przede wszystkim określić wspólne strategie. W najbliższym czasie zostaną zapoczątkowane badania na tym polu, które zostaną przedstawione Inspektorom Europy i Delegatom inspektorialnym.

Trzecia kwestia dotyczyła przekazu informacji o Projekcie w Inspektoriach europejskich. Po spotkaniu, jakie odbył Radca ds. Komunikacji Społecznej, ks. Filiberto Gonzalez, z referentami Projektu Europa, zauważa się jeszcze pewną trudność, gdy chodzi o zrozumienie Projektu ze strony salezjanów i Inspektorii. Projekt musi być bardziej uwidoczniony. 

I na koniec, zainicjowano wstępny proces włączania Inspektorii nieuropejskich w ten Projekt; po spotkaniu z misjonarzami, którzy są w Europie, w listopadzie tego roku zostanie rozpoczęte bardziej systematyczne studium tej rzeczywistości, przeprowadzane wspólnie z Radcami regionalnymi.

Troskliwa i serdeczna była gościnność ze strony wspólnoty salezjańskiej z Santiago i ks. Inspektora José Rodríguesa Pacheco. Komisja odbyła także interesujące spotkanie  z Radą Inspektorialną Leon, w czasie którego dzieliła się swoimi spostrzeżeniami odnośnie do Projektu Europa.

Droga realizacji Projektu znajduje się u swoich początków; istotnie, zainicjował ją Przełożony Generalny 31 stycznia 2009 r. Trudno są kroki, jakich się ona domaga, ponieważ potrzebna jest głęboka zmiana mentalności i serca. Jednocześnie Komisja wyraża ufność, że będzie to droga obiecująca, której pierwszych owoców już doświadczamy.

Opublikowano 04/08/2011

comunica ANS news


Ostatnie Wiadomości
14/3/2016 - Dom Generalny – Spotkanie magistrów nowicjatów
14/3/2016 - Brazylia – “Edukomunikacja” otwiera nowe horyzonty dla młodzieży
14/3/2016 - Indie – Inicjatywy ekologiczne wśród młodzieży
14/3/2016 - Filipiny – Przełożony Generalny w “Don Bosco Boys Home”
11/3/2016 - Dom Generalny – Bliscy ks. Uzhunnalilowi, wywiady księdza Ceredy


Wiadomości z ostatniego tygodnia
Wiadomości z ostatniego miesiąca