Logo Ans - Przejdź do Strony Głównej
ANS - Agencja iNfo SalezjańskaIT EN ES FR PT PL Wersja Standard || Tylko Tekst

Drukuj bieżącą stronę Drukuj   
:. WIADOMOŚCI

1/3/2010 - Hiszpania - III Europejski Kongres Salezjańskich Szkół i Ośrodków Kształcenia Zawodowego
Zdjęcie artykułu -HISZPANIA – III EUROPEJSKI KONGRES SALEZJAńSKICH SZKÓł I OśRODKÓW KSZTAłCENIA ZAWODOWEGO
(ANS - Sanlúcar la Mayor) – W dniu wczorajszym, 28 lutego, zakończył się III Europejski Kongres Salezjańskich Szkół i Ośrodków Kształcenia Zawodowego. W spotkaniu, które rozpoczęło się w czwartek (25 lutego) uczestniczyło około 230 osób, zakonników i świeckich, pracujących w szkołach Salezjanów i Córek Maryi Wspomożycielki. Były reprezentowane 22 kraje z Europy, Azji i Ameryki Południowej. reprezentujących 22 kraje Europy, Azji.

Oficjalnego otwarcia dokonał, po powitaniu przybyłych przedstawicieli władz cywilnych i kościelnych, bp Antonio Dorado, emerytowany biskup Malagi, Przewodniczący Komisji ds. Wychowania i Katechizacji Hiszpanii Południowej. 

Ks. Fabio Attard, Radca ds. Duszpasterstwa Młodzieży, odczytał przesłanie Przełożonego Generalnego, ks. Pascuala Cháveza, który przypomniał, że “dzisiaj młodzi, bardziej niż kiedykolwiek, proszą, by im towarzyszyć, aby mogli pokonać samotność, która ich otacza”. Młodzi […] stawiają nam pytania, które musimy odczytać i zinterpretować”. Także Matka Yvonne Reungoat, Przełożona Generalna Córek Maryi Wspomożycielki, była obecna poprzez swoje przesłanie, które odczytała Radczyni – s. Maria Carmen Canales.
 
W pierwszej prelekcji, którą wygłosił prof. Bruno della Chiesa z Harvardu, zostały ukazane mechanizmy, jakie charakteryzują zglobalizowany świat. Po południu, Dominique Fily i Ángel Miranda z Konsulty-Komisji Europejskiej, przedstawili Kartę Tożsamości Szkoły Salezjańskiej, omawiając sylwetkę wychowawcy salezjańskiego w świetle kompetencji zawodowych i bycia wychowawcą chrześcijańskim w stylu salezjańskim.

Podział na dziesięć grup roboczych pozwolił uczestnikom Kongresu na rozmowę, pogłębienie poruszanych tematów, określenie strategii kształcenia początkowego i ciągłego w odniesieniu do nauczycieli szkół salezjańskich. Pierwszy dzień zakończył się koncertem muzyki klasycznej, zaoferowanym przez zarząd miasta Sanlúcar.
 
Etienne Verhak swoją prelekcją rozpoczęła sobotni, przepołudniowy czas obrad, przedstawiając europejskie wyzwania, jakie stają przed formacją wychowawców. Następnie zaprezentowano: dobór nauczycieli w Inspektorii Sewilskiej, doświadczenie wychowawcze w jednej ze szkół podstawowych CMW (Polska, Kraków), ofertę wychowawczą dla nauczycieli ośrodka kształcenia zawodowego w Lyonie oraz refleksję nad duchem rodzinnym (Irlandia).

Na zakończenie przedpołudniowych obrad ks. Attard i s. Canales przybliżyli trzeci dział tematyczny na temat salezjańskiej specyfiki formacji wychowawców. Odwołując się do doświadczenia Ks. Bosko, który zachęcał kleryków i salezjanów do dzielenia czasu wolnego z młodzieżą, prelegenci zaproponowali refleksję nad szkołą salezjańską, zachęcając jej wychowawców do towarzyszenia młodzieży i uczynienia tego spotkania miejscem wychowania i doświadczeniem transcendencji.  

Ostatni dzień był przeznaczony na dzielenie się rezultatami pracy w grupach. W ceremonii zakończenia III Europejskiego Kongresu Salezjańskich Szkół i Ośrodków Kształcenia Zawodowego uczestniczył także ks. José Miguel Núńez, Radca Regionu Europa Zachodnia, który przewodniczył Mszy św.

W czasie Kongresu wielokrotnie rozbrzmiewały słowa papieża Pawła VI: “Człowiek współczesny bardziej słucha świadków niż nauczycieli, a jeśli słucha nauczycieli to tylko dlatego, że są świadkami”.

Opublikowano 01/03/2010

comunica ANS news


Ostatnie Wiadomości
14/3/2016 - Dom Generalny – Spotkanie magistrów nowicjatów
14/3/2016 - Brazylia – “Edukomunikacja” otwiera nowe horyzonty dla młodzieży
14/3/2016 - Indie – Inicjatywy ekologiczne wśród młodzieży
14/3/2016 - Filipiny – Przełożony Generalny w “Don Bosco Boys Home”
11/3/2016 - Dom Generalny – Bliscy ks. Uzhunnalilowi, wywiady księdza Ceredy


Wiadomości z ostatniego tygodnia
Wiadomości z ostatniego miesiąca