Logo Ans - Przejdź do Strony Głównej
ANS - Agencja iNfo SalezjańskaIT EN ES FR PT PL Wersja Standard || Tylko Tekst

Drukuj bieżącą stronę Drukuj   
:. WIADOMOŚCI

23/10/2015 - Włochy - Bieg Świętych 2015: pożywienie, szkoła i opieka sanitarna dla dzieci z Monrovii
Zdjęcie artykułu -WłOCHY – BIEG ŚWIęTYCH 2015: POżYWIENIE, SZKOłA I OPIEKA SANITARNA DLA DZIECI Z MONROVII

(ANS – Rzym) – “Bieg Świętych 2015”, impreza sportowa połączona z akcją pomocy i zaangażowaniem społecznym, kontynuowanym przez Fundację “Don Bosco nel Mondo”, w tej VIII edycji będzie się łączyć z projektem “Sieroty eboli”, którego celem jest wsparcie działań, jakie salezjanie mają zamiar kontynuować w Monrovii, w Liberii, gdzie epidemia eboli w marcu 2014 roku doprowadziła do prawdziwego kryzysu humanitarnego. 

Ubóstwo, choroby, brak pożywienia, niewystarczalność podstawowej infrastruktury i stygmatyzacja społeczna łącząca się zakażeniem stały się wyzwaniem dla całego świata, który skupia się obecnie na działaniach związanych z bezpieczeństwem żywnościowym, wsparciem psychospołecznym po przeżytej traumie, opieką nad sierotami, przywróceniem rodzinnej działalności gospodarczej, edukacją nieletnich i wzmocnieniem wrażliwości wspólnotowej.

Według UNICEF, ponad 3 tysiące dzieci z powodu eboli straciło jedno lub obojga rodziców. Opieka lekarska i dobra edukacja są – po okresie epidemii – postrzegane przez władze Liberii i salezjanów jako największe wyzwania. W Matadi, slumsowej dzielnicy miasta Monrovia, pracują salezjanie, którzy za główne zadanie poczytują sobie swoją obecność przede wszystkim na polu wychowania dzieci i młodzieży, co łączy się ze wspieraniem i promowaniem nauczania szkolnego, całościowego kształcenia, rozwoju zdolności zawodowych, co pozwoli przygotować nowe pokolenie do stawienia czoła sytuacji po epidemii eboli. 

Salezjanie z ośrodków “Don Bosco-Sean Devereux-Matadi” i “St. Joseph-8th Street” angażują się obecnie w różne projekty wsparcia na rzecz 1200 chłopców i dziewcząt, aby “nie pozostali na ulicy”. Wielu młodych z obu ośrodków salezjańskich w Monrovii angażuje się w walkę z zakażeniem, czyniąc to poprzez informację, prewencję, rozprowadzanie środków higieniczno-sanitarnych i pożywienia.

Cel interwencji Fundacji “Don Bosco nel Mondo”:Oświata i kształcenie – Wsparcie edukacji 200 dzieci, zwłaszcza sierot, i ulepszenie pomieszczeń szkolnych wewnątrz MHCS – “Mary Help of Christians School”, poprzez zapewnienie odpowiedniego wypsażenia i wykwalifikowanego personelu. 

Dostęp do żywności – Zapewnienie pożywienia zarówno tym 200 dzieciom, przygotowując odpowiednie posiłki, jak i 50 rodzinom, dostarczając okresowo artykuły żywności.

Dostęp do opieki zdrowotnej – Objąć oficjalnym systemem zdrowotnym 800 osób (200 dzieci i członków 50 rodzin). Zapewnić również dostęp do opieki w zakresie zdrowia umysłowego i psychicznego, zapewniając odpowiednią rehabilitację terapeutyczną po przejściu traumy. Wyszkolić asystentów sanitarnych, przeprowadzić remont urządzeń medycznych, dostarczyć materiał sanitarny szkołom i rodzinom.  

Od 25 października będzie aktywny numer 45598, za pomocą którego będzie można przekazać małe darowizny do 1 listopada. Konferencja prasowa, w czasie której zostanie zaprezentowany „Bieg Świętych 2015”, odbędzie się 31 października. Będzie w niej uczestniczyć wyjątkowy „testimonial”, którym będzie  Carl Lewis.

Więcej informacji na stronie: http://www.donbosconelmondo.org/

Opublikowano 23/10/2015

comunica ANS news


Ostatnie Wiadomości
14/3/2016 - Dom Generalny – Spotkanie magistrów nowicjatów
14/3/2016 - Brazylia – “Edukomunikacja” otwiera nowe horyzonty dla młodzieży
14/3/2016 - Indie – Inicjatywy ekologiczne wśród młodzieży
14/3/2016 - Filipiny – Przełożony Generalny w “Don Bosco Boys Home”
11/3/2016 - Dom Generalny – Bliscy ks. Uzhunnalilowi, wywiady księdza Ceredy


Wiadomości z ostatniego tygodnia
Wiadomości z ostatniego miesiąca