Logo Ans - Przejdź do Strony Głównej
ANS - Agencja iNfo SalezjańskaIT EN ES FR PT PL Wersja Standard || Tylko Tekst

Drukuj bieżącą stronę Drukuj   
:. WIADOMOŚCI

12/8/2014 - Dom Generalny - Matka Reungoat: 15 sierpnia dniem modlitwy i adoracji w intencji pokoju
Zdjęcie artykułu -DOM GENERALNY – MATKA REUNGOAT: 15 SIERPNIA DNIEM MODLITWY I ADORACJI W INTENCJI POKOJU

(ANS – Rzym) – Przyłączając się do apelu o pokój, wielokrotnie kierowanego przez Papieża, powtórzonego także w odniesieniu do całej Rodziny Salezjańskiej przez ks. Ángela Fernándeza Artime, Przełożonego Generalnego Salezjanów, Przełożona Generalna Córek Maryi Wspomożycielki, s. Yvonne Reungoat, wezwała wszystkie swoje siostry do uczynienia dnia 15 sierpnia dniem modlitwy i adoracji w intencji pokoju.

Oto treść jej przesłania:  

Drogie siostry,

wychodzę do was z pewną propozycją, będąc pewna, że znajdzie ona pozytywny odzew z waszej strony. W każdej części świata, często na poziomie Konferencji Episkopatów, proponuje się dni modlitwy w intencji prześladowanych z powodów religijnych, a ogólnie – w intencji pokoju na świecie.

W obliczu nasilenia się przemocy prawie że wszędzie nie możemy milczeć. Tak więc dołączamy do słów Papieża Franciszka, licznych biskupów, kapłanów, zakonników, zwykłych wiernych.

Wiemy, że wiele jest ognisk wojny i obserwujemy rozprzestrzenienie się nietolerancji, prześladowania, brutalności. Ofiarami tej przemocy są bardzo często cywile, a zwłaszcza kobiety i dzieci. Chcemy być blisko nich, dać słyszeć nasz głos. Przede wszystkim zaś naszą modlitwe, której będzie towarzyszyć styl życia będący znakiem komunii, solidarności i większego świadectwa ewangelicznego.

Wraz z siostrami z Rady proponuję więc, aby 15 sierpnia dla całego Instytutu był dniem modlitwy i adoracji w intencji pokoju w krajach dotkniętych wojną, zwłaszcza na Bliskim Wschodzie. W ten sposób dołączymy do wielu inicjatyw, jakie są podejmowane na świecie, aktywując pierwszą i fundamentalną pomoc – pomoc duchową.

Proszę was o włączenie w tę inicjatywę wspólnoty wychowawcze, a zwłaszcza młodzież, grupy Rodziny Salezjańskiej, dla których punktem odniesienia jest wspólnota Córek Maryi Wspomożycielki, miejscową ludność.

Pokój jest przede wszystkim darem Pana. Dlatego też prosimy o ten dar zwłaszcza poprzez modlitwę. Ale chcemy także zaangażować się w akcje na rzecz pokoju, być ludźmi pokoju, wychowując się i wychowując do relacji, które znajdą odzwierciedlenie w życiu wspólnot i posłannictwu, które zostało nam powierzone.

Brak odwagi, pesymizm są nieprzyjaciółmi pokoju. Cenne dobro, jakim jest pokój, będący darem Boga, jest złożony w kruche ręce ludzkie. Stąd też, chociaż nie oglądamy bezpośrednich tego skutków, wiemy, że zaangażowanie się na rzecz pokoju, wychowanie do pokoju, czynienie gestów pokoju, buduje dla dobra wszystkich tkankę ludzką godną największego szacunku. W ten sposób kładziemy cegły pokoju. Chcemy budować dom dla rodziny ludzkiej, w którym wszyscy będziemy się czuć dobrze, żyjąc w godności i bezpieczeństwie.

Niech Maryja Wspomożycielka, Królowa Pokoju, pomoże nam ją budować wszędzie tam, gdzie jesteśmy, cokolwiek czynimy. A Ksiądz Bosko, do którego rozpoczęcia obchodów dwusetnej rocznicy urodzin się przygotowujemy, niech wleje w nasze serca swój zapał duszpasterski, który był ożywiany przez „da mihi animas cetera tolle”.

Pozdrawiam was bardzo serdecznie i proszę was także o modlitwę w intencji najbliższej Kapituły Generalnej.

Opublikowano 12/08/2014

comunica ANS news


Ostatnie Wiadomości
14/3/2016 - Dom Generalny – Spotkanie magistrów nowicjatów
14/3/2016 - Brazylia – “Edukomunikacja” otwiera nowe horyzonty dla młodzieży
14/3/2016 - Indie – Inicjatywy ekologiczne wśród młodzieży
14/3/2016 - Filipiny – Przełożony Generalny w “Don Bosco Boys Home”
11/3/2016 - Dom Generalny – Bliscy ks. Uzhunnalilowi, wywiady księdza Ceredy


Wiadomości z ostatniego tygodnia
Wiadomości z ostatniego miesiąca