Logo Ans - Przejdź do Strony Głównej
ANS - Agencja iNfo SalezjańskaIT EN ES FR PT PL Wersja Standard || Tylko Tekst

Drukuj bieżącą stronę Drukuj   
:. WIADOMOŚCI

21/7/2010 - Polska - III Spotkanie Komisji ds. Projektu Europa
Zdjęcie artykułu -POLSKA – III SPOTKANIE KOMISJI DS. PROJEKTU EUROPA
(ANS – Częstochowa) – W dniach 16-19 lipca Komisja ds. Projektu Europa (PE) obradowała w Częstochowie, goszcząc w miejscowej wspólnocie salezjańskiej i ośrodku animacji młodzieżowej “Sowa”. Celem trzeciego spotkania Komisji PE było przygotowanie do spotkania Inspektorów Europy, które odbędzie się w Rzymie w dniach 26-28 listopada tego roku.

Są kontynuowane semestralne spotkania Komisji PE w celu dokonania oceny i ustalenia planu działań. Po spotkaniu w styczniu tego roku, które odbyło się w Fatimie, członkowie Komisji PE spotkali się w Częstochowie, wyrażając powtórnie wolę zawierzenia Maryi przyszłości Europy.

Głównym celem spotkania Komisji było przygotowanie spotkania Inspektorów Europy, które jest przewidziane w Rzymie w listopadzie tego roku. Po pierwszym spotkaniu Inspektorów, które miało miejsce w 2004 roku, spotkanie listopadowe będzie trzecim spotkaniem tego typu i drugim od kiedy zaczął być realizowany PE – w styczniu 2009 –wskazujący na wolę coraz ściślejszego zaangażowania i współpracy Inspektorii.

Obrady Komisji określiły przede wszystkim cele spotkania Inspektorów. Ich przedmiotem była ocena kroków już podjętych, gdy chodzi o realizację projektu: przyjęcie projektu, motywy jego wdrożenia, trudności i wyzwania, pierwsze dokonania. Równocześnie celem tego spotkania było wytyczenie dalszych kroków, które należy podjąć. W sposób szczególny podkreślono znaczenie jego kontynuacji i wzbudzenia zainteresowania, motywacji i uczestnictwa, zważywszy na znikomą wiedzę co do tego, czym chce być PE. Dużym wyzwaniem jest tutaj włączenie współbraci, a nie tylko podawanie samych informacji.

Obrady obracały się następnie wokół propozycji programu trzydniowego spotkania Inspektorów, który zostanie przedstawiony Przełożonemu Generalnemu i jego Radzie. Przedmiotem refleksji Komisji był temat “nowego określenia obecności salezjańskiej w Inspektoriach Europy” i odpowiedź na pytanie, w jaki sposób uczynić systematycznymi procesy istotności, reorganizacji i nowej lokalizacji placówek.

Poza tym Komisja stwierdziła, że w pierwszych dwóch latach realizacji PE kładziono przede wszystkim nacisk na pierwsze przestrzenie projektu: endogeniczną rewitalizację i nową lokalizację. Zauważono, że spotkało się to z pozytywną odpowiedzią wszystkich innych Inspektorii Zgromadzenia i nie brak było konkretnych przypadków sukcesu: dyrektor hinduski w Holandii, inspektor hinduski na Węgrzech, czterej asystenci Wietnamczycy we Francji-Belgii Południowej. Ale w najbliższych dwóch latach, 2011-2012, trzecią przestrzenią projektu: “Europa: ziemia misyjna”, trzeba będzie się zająć w sposób bardziej systematyczny.

Członkowie Komisji przeżyli także wspólne chwile z Inspektorem Wrocławskim, ks. Alfredem Leją, i miejscową wspólnotą salezjańską. Uczestniczyli we Mszy św. niedzielnej w kościele parafialnym, w czasie której ks. Francesco Cereda, Radca ds. Formacji, wygłosił homilię. Wzięli także udział w pielgrzymce do Sanktuarium Czarnej Madonny na Jasnej Górze, uczestnicząc w “Apelu Jasnogórskim” i odprawiając tam Mszę św. Odwiedzili wspólnotę nowicjacką w Kopcu. Po spotkaniu nowicjuszy z Europy w maju tego roku, odbywającym się w czasie spotkania Biskupów Salezjańskich, można było odnotować zainteresowanie i zaangażowanie nowicjuszy i formatorów odnośnie do PE.

Opublikowano 21/07/2010

comunica ANS news


Ostatnie Wiadomości
14/3/2016 - Dom Generalny – Spotkanie magistrów nowicjatów
14/3/2016 - Brazylia – “Edukomunikacja” otwiera nowe horyzonty dla młodzieży
14/3/2016 - Indie – Inicjatywy ekologiczne wśród młodzieży
14/3/2016 - Filipiny – Przełożony Generalny w “Don Bosco Boys Home”
11/3/2016 - Dom Generalny – Bliscy ks. Uzhunnalilowi, wywiady księdza Ceredy


Wiadomości z ostatniego tygodnia
Wiadomości z ostatniego miesiąca