Logo Ans - Przejdź do Strony Głównej
ANS - Agencja iNfo SalezjańskaIT EN ES FR PT PL Wersja Standard || Tylko Tekst

Drukuj bieżącą stronę Drukuj   
:. WIADOMOŚCI

18/2/2016 - Niemcy - III Spotkanie misjonarzy z Europy
Zdjęcie artykułu -NIEMCY – III SPOTKANIE MISJONARZY Z EUROPY

(ANS – Monachium) – W dniach 13-17 lutego, w “Salesianum” w Monachium odbyło się III Spotkanie misjonarzy przebywających w Europie, które zorganizowała Dykasteria ds. misji. W tym spotkaniu, które odbywa się dwa razy w ciągu roku, wzięło udział 51 uczestników: misjonarze, osoby im towarzyszące i inspektorzy. Byli także obecni ks. Guillermo Basañes, radca generalny sektoru, a także inni członkowie dykasterii, oraz ks. Tadeusz Rozmus, radca regionu Europa Środkowo-Północna. Tematem spotkania było “Rewitalizacja charyzmatu salezjańskiego w Europie”.

W pierwszym dniu obrad ks. Pascual Chávez, emerytowany przełożony generalny, miał wystąpienie  dotyczące Projektu Europa w świetle 26. Kapituły Generalnej i obecnej sytuacji w Europie, podkreślając, że głównym celem jest ożywienie charyzmatu salezjańskiego na kontynencie poprzez: rewitalizację endogeniczną charyzmatu we współpraciach i we wspólnotach; zrestrukturyzowanie placówek salezjańskich w inspektoriach oraz wysyłanie misjonarzy, którzy są dobrze przygotowani pod względem języka, kultury i misyjnym.

Po południu ks. Martín Lasarte, z dykasterii ds. Misji, pomógł uczestnikom w przeprowadzeniu refleksji biblijnej na temat “Paweł misjonarz Planu Bożego dla Europy”, przedstawiając sześć cech dobrego misjonarza (1Ts 2, 1-12)

W drugim dniu werbista, ks. Martin Üffing, odpowiedzialny za projekt międzyzgromadzeniowy “Roscommon Consensus”, zapoczątkowany w 1990 r., przedstawił wyzwania, z jakimi musieli się zmierzyć misjonarze werbiści, oraz ich specyficzny wkład w rozwój misji i charyzmatu Werbistów w Europie. Ich doświadczenie, w świetle 25 lat realizacji projektu, okazało się bardzo użyteczne w debacie, jaka miała miejsce w czasie całego czasu trwania tego spotkania. 

I na koniec, w trzecim dniu, ks. Alfred Maravilla, z sektoru misji, przedstawił prelekcję na temat charakterystycznych cech sekularyzmu europejskiego, oraz wyzwania, jakie stoją przed życiem salezjańskim i możliwości związane z pierwszym głoszeniem wśród współczesnej młodzieży.

Po każdym z tych wystąpień miało miejsce dzielenie się w grupie i debata na forum ogólnym. Jeszcze przed spotkaniem misjonarze uczestniczący i zainteresowane rady inspektorialne otrzymały kwestionariusz, w którym mieli wskazać blaski i cienie procesu i drogi, jaka została przebyta i  jaką jeszcze trzeba przemierzyć. 

Na zakończenie ks. Basañes wskazał na drogę, jaką misjonarze i inspektorie mają jeszcze do przebycia, oraz cele, jakie są do realizacji w czasie najbliższych lat, do najbliższego spotkania, które odbędzie się w 2018 roku w Santiago de Compostela, w Hiszpanii.

Opublikowano 18/02/2016

comunica ANS news


Ostatnie Wiadomości
14/3/2016 - Dom Generalny – Spotkanie magistrów nowicjatów
14/3/2016 - Brazylia – “Edukomunikacja” otwiera nowe horyzonty dla młodzieży
14/3/2016 - Indie – Inicjatywy ekologiczne wśród młodzieży
14/3/2016 - Filipiny – Przełożony Generalny w “Don Bosco Boys Home”
11/3/2016 - Dom Generalny – Bliscy ks. Uzhunnalilowi, wywiady księdza Ceredy


Wiadomości z ostatniego tygodnia
Wiadomości z ostatniego miesiąca